Nyheter

Akademikere etterspurt i arbeidslivet

Arbeidsledigheten i akademikeryrker er nesten ikke-eksisterende, viser nye tall fra NAV. — Det gleder meg å se at våre grupper er etterspurt og verdsatt i arbeidslivet, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Akademikere etterspurt i arbeidslivet
Kari Sollien gleder seg over lave ledighetstall.
02. desember, 2019 – Oppdatert 09. desember, 2019

59 500 mennesker er i dag arbeidsledige, ifølge NAV. Andelen ledige i akademikeryrker utgjør 1,1 prosent, mens den for andre yrkesgrupper er 2,6 prosent. Samlet ledighet for alle yrker er 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Sollien forventer økt rift om akademisk arbeidskraft i tiden fremover. 

- Akademisk kompetanse bidrar til økt verdiskaping og produktivitet i næringslivet. Kompetansebarometeret til NHO viser at næringslivet i større grad etterspør akademikere når de rekrutterer. Vi ser også at oppgavene i offentlige virksomheter blir mer og mer komplekse noe som vil øke etterspørselen etter medarbeidere med høy utdanning, sier Sollien. 

En Menon-rapport fra 2018 konkluderer med at ett ekstra årsverk akademikere i snitt gir en merverdiskapning på 1,8 millioner kroner innad i næringen. NHOs kompetansebarometer som ble lansert i september, viser at en av tre virksomheter har behov for arbeidstakere med utdanning på masternivå. Barometeret viser også at etterspørselen etter master og bachelor øker mest.