Nyheter

Kari Solliens appell til de streikende

140 kommuneansatte i Oslo er tatt ut i streik. Solliens appell til de streikende utenfor Oslo rådhus kan du leser her:

Kari Solliens appell til de streikende
Akademikernes leder, Kari Sollien. Foto: Ingvild Sund.
24. mai, 2019 – Oppdatert 27. mai, 2019

Vi står sammen om en svært viktig sak.

En sak som er viktig ikke bare for alle Akademikerne dere representerer, men for alle som bor i denne flotte byen.

Høy kompetanse er nødvendig for å sikre innbyggerne gode skoler, et solid velferdstilbud og en trygg, moderne og grønn by. Oslo trenger topp kompetanse innen teknologi, miljø, undervisning og arkitektur, samfunnsfag, økonomi og jus.

Da er det uklokt av Oslo kommune å tviholde på et gammeldags lønnssystem – et lønnssystem som i liten grad tar hensyn til ansattes kompetanse, ansvar og innsats – og i liten grad de ulike virksomhetenes rekrutteringsbehov. Det blir det dårligere tjenester av.

Akademikerne har jobbet for et nytt lønnssystem i Oslo i mange år. At vi står her i dag er et viktig skritt på veien.

Høye målsetninger skaper et bedre samfunn. For å lykkes med å gjøre Oslo til en enda bedre by, må Oslo kommune ta i bruk alle de gode virkemidlene de kan. Alle deler av kommunens virke må være «fit for fight»! Lønn er selvfølgelig viktig for motivasjon og innsats, som i neste ledd vil føre til bedre tjenester for innbyggerne.

Oslo er den eneste kommunen i hele Norge der Akademikernes medlemmer ikke får forhandle lønn lokalt. I 2016 gikk også staten over til et nytt lønnssystem for våre medlemmer. Oslo er ganske alene om å insistere på et utdatert lønnssystem. Det er merkelig og lite fremtidsrettet, all den tid byens ledelse skal gjøre hovedstaden til «verdens smarteste by».

Skal hovedstaden levere gode tjenester til innbyggerne er det nødvendig med større innslag av skreddersøm for de enkelte etatene, også i lønns- og personalpolitikken.

Bare i fjor brukte Oslo kommune over 1,8 milliarder på konsulenter. Dette er kompetanse som i stor grad kunne vært bygget opp i kommunen dersom man var villig til å satse. Det vi ser er en enorm sløsing av felleskapets penger – og et stort paradoks for et byråd som faktisk gikk til valg på å få ned konsulentbruken. Vi vet også at mange deler av kommunen sliter med å beholde ansatte over tid. Vi trenger et lønnssystem som gjør det mulig for Oslo å konkurrere om arbeidskraften med privat sektor.

Akademikernes krav er enkelt: La arbeidsgivere og lokale tillitsvalgte gjennomføre lokale, kollektive lønnsforhandlinger. Dette gir etatene mulighet til å holde på viktig kompetanse, og sikrer Oslos innbyggere gode tjenester.

Jeg vil avslutte med å si: Dere gjør en utrolig viktig jobb – ikke bare for kollegaene deres og likesinnede – men for alle som bor i Oslo – i dag og i fremtiden!