Meninger

Jobber du lenge nok, nulles tjenestepensjonen

Arbeidsministeren må ikke skyve arbeidstagerorganisasjonene foran seg i forsvar av urimelige regler, skriver Anders Kvam, leder i Akademikerne stat, og andre representanter for arbeidstakersiden i offentlig sektor i Aftenposten i dag.

Jobber du lenge nok, nulles tjenestepensjonen
Dagens pensjonsregler vil kunne føre til at offentlig ansatte slutter tidligere enn ønsket eller at stat og kommune mister viktig kompetanse til privat sektor, mener leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.
27. august, 2019 – Oppdatert 27. august, 2019

I Aftenposten 24. juli prøver arbeidsminister Anniken Hauglie (H) å forklare det totalt ufornuftige i at offentlig ansatte skal tape pensjon på å bli stående i jobb etter fylte 67 år.

En offentlig ansatt som fortsetter i arbeid i noen år etter fylte 67 år, får en betydelig lavere tjenestepensjon sammenlignet med en person som slutter i jobb ved 67 år.

Jobber du lenge nok, nulles tjenestepensjonen og du sitter igjen med bare folketrygden. Tapet kan være over en million kroner.

Urimelige regler

Hauglie påstår også at arbeidstagerorganisasjonene prioriterte dette i tariffoppgjøret i 2009. I svaret til pensjonert skattejurist og nullpensjonist Unni Bjelland, skriver arbeidsministeren at «for arbeidstagerorganisasjonene var det da viktigere å beholde en god tidligpensjonsordning og garantien på 66 prosent enn å belønne dem som jobber lenge. Konsekvensene av det ser vi nå». Dette er ikke riktig.

Arbeidstagerorganisasjonene protesterte mot regjeringens tolkning av avtalen og den lovmessige oppfølgingen i Stortinget allerede i 2010. Hauglie må derfor ikke skyve arbeidstagerorganisasjonene foran seg i forsvaret av disse urimelige, lovfestede reglene.

Da organisasjonene forhandlet frem ny offentlig tjenestepensjon i 2018, ble resultatet også forbedringer for årskullene 1954 – 1962. Det er de siste som beholder dagens bruttoordning. En offentlig ansatt som er født i 1954, kan nå stå i jobb til fylte 69 år før samordningsregelen slår negativt inn.

Mister kompetanse

Vi mener fortsatt at prinsippet om redusert tjenestepensjon for de offentlig ansatte som står lenge i jobb er både urimelig og uheldig. Dette bryter med arbeidslinjen og oppleves svært urimelig for offentlig ansatte som står lenge i jobb. I avtalen om ny offentlig tjenestepensjon for dem som er født i 1963 eller senere, finnes ingen slik urimelig regel.

Arbeidstagerorganisasjonene kommer derfor fortsatt til å kjempe for at de urimelige samordningsreglene endres.

Dagens regler vil kunne føre til at offentlig ansatte slutter tidligere enn ønsket eller at stat og kommune mister viktig kompetanse til privat sektor.

Innlegget er underskrevet Anders Kvam, Akademikerne stat og andre representanter for hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden i offentlig sektor: Dag Westhrin, LO Stat, Steinar Fuglevaag, LO Kommune, Erik Orskaug, Unio, Andreas Grunde Rabben Moen, YS Stat og Dag Bjørnar Jonsrud, YS Kommune.