Nyheter

Jan Inge Eidem ny leder i Samfunnsøkonomene

- Det blir veldig spennende. Vi har hatt god medlemsvekst det siste året, og jeg skal fortsette arbeidet med å synliggjøre organisasjonen og faget, sier nyvalgt leder i Samfunnsøkonomene, Jan Inge Eidem.
Jan Inge Eidem ny leder i Samfunnsøkonomene
Jan Inge Eidem, leder i Samfunnsøkonomene.
20. juni, 2019 – Oppdatert 03. juli, 2019

Eidem ble enstemmig valgt.

- Jeg skal jobbe for at vi får enda flere medlemmer. Jeg ser også frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med de øvrige akademikerforeningene, sier han.

Han har allerede tatt over som leder, og erstatter Trond Tørstad.

Eidem er samfunnsøkonom (cand. polit.) og har i tillegg utdanning innen offentlig politikk og administrasjon, styring og ledelse. Han har erfaring fra kommune, stat, helseforetak og privat sektor og har vært prosjektleder for små bedriftsinterne prosjekter til større nasjonale prosjekter.