Nyheter

Hvem bør få Mangfoldsprisen 2019?

Vet du om en virksomhet som bør berømmes for sitt mangfoldsarbeid? Etnisk mangfold beriker arbeidsplassen, og lønner seg for bedriftene.

Hvem bør få Mangfoldsprisen 2019?
Illustrasjonsbilde.
09. mai, 2019 – Oppdatert 09. mai, 2019

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere til arbeidslivet. 

- «Der alle tenker likt, tenkes det lite», heter det. Forskning viser også at mangfold stort sett har positive effekter. Akademikerne er opptatt av at arbeidslivet skal ha plass til alle typer mennesker, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Mangfoldsprisen deles ut i regi av Kunnskapsdepartementet, og Akademikerne sitter i juryen som skal kåre en vinner.

- Folk med forskjellig kompetanse og bakgrunn ser en problemstilling med ulike briller, og det gir gode diskusjoner og faglige vurderinger, sier Sollien. 

Vinneren av prisen må kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, og ha etnisk mangfold på virksomhetens ulike nivåer og avdelinger. Det må jobbes strategisk for å øke det etniske mangfoldet. Det holder altså ikke at mange innvandrere er ansatt, hvis de nevnte kriteriene ikke er oppfylt.

Har du forslag til prisvinner? Send inn ditt forslag her! Siste frist er 26. mai. Du kan lese mer om Mangfoldsprisen her.