Nyheter

Gjennomslag for pensjon fra første krone i sykehusene

- Akademikerne gratulerer LO og YS med en viktig kjennelse i Rikslønnsnemnda, sier Akademikerne helses leder Rune Frøyland.

Gjennomslag for pensjon fra første krone i sykehusene
Alle sykehusansatte får nå pensjon fra første krone. Foto: Akademikerne
07. november, 2019 – Oppdatert 07. november, 2019

Torsdag avgjorde Rikslønnsnemnda at sykehusansatte med under 20 prosent stilling også har rett til pensjonsopptjening. Kjennelsen kommer i kjølvannet av vårens sykehusstreik om pensjon fra første krone. 

- Vi er glade for at alt arbeid nå gir pensjonsopptjening, også for studenter og de med små deltidsstillinger. Dette er et krav vi har støttet. Vi gir honnør til Rikslønnsnemnda, som har gjort en selvstendig og etter vår mening riktig vurdering, sier Frøyland.

Kjennelsen betyr fullt gjennomslag for YS Spekter og LOs krav.

- Våre medlemmer har kjempet hardt for rettferdighet og likebehandling. Denne avgjørelsen har enorm betydning for norsk arbeidsliv og viser at pensjon er en grunnleggende rettighet, sier leder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter i en pressemelding.