Nyheter

Frokostmøte: Kompetanseutvikling og livslang læring hos seniorer

Akademikerne inviterer sammen med Senter for seniorpolitikk til lansering av ny rapport om kompetanse blant arbeidstakere over 50 år. Meld deg på frokostseminaret 17. september.

Frokostmøte: Kompetanseutvikling og livslang læring hos seniorer
Rapporten svarer blant annet på i hvilken grad seniorer føler seg verdsatt i arbeidslivet. Foto: Colorbox.
29. august, 2019 – Oppdatert 03. september, 2019

Meld deg på frokostmøtet her!

Akademikere er en stor og voksende gruppe arbeidstakere. Kompetanseutvikling er sentralt for å motivere akademikere til å stå lenge i arbeid og sikre læring i et arbeidsliv som endrer seg raskt.

Rapporten er gjennomført av NIFU og legges frem i forbindelse med høringsfristen for Markussen-utvalgets utredning «Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne». 

Hvordan kan det legges best mulig til rette for kompetanseutvikling?


Tid: 17. september kl. 08.00 — 09.00.

Sted: Thon Conference Universitetsgaten, Oslo .

Program:

08:00 – 08:05: Velkommen v/​leder i Akademikerne, Kari Sollien og direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud

08:05 – 08:20: Presentasjon av de viktigste funnene i rapporten v/​Dorothy S. Olsen, Forsker II, Nifu

08:20 – 08:30: Kommentar fra Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, Leder utdanning og forskning, Abelia

08:30 – 08:40: Kommentar fra Glenn Ruud, Global Learning and Development Director, Wilhelmsen Ships Service AS

08:40 – 08:55: Panelsamtale mellom leder i Akademikerne, Kari Sollien, president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, administrerende direktør i Econa, Nina Riibe og direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

08:55 – 09:00: Spørsmål fra salen og avslutning

Møteleder: Kenneth Stubhaug Karlsen