Nyheter

Forventer solid lønnsoppgjør for Akademikernes medlemmer

Akademikerne krever solid reallønnsvekst for masterutdannede – og at lønnsforhandlingene skjer lokalt på den enkelte arbeidsplass.

Forventer solid lønnsoppgjør for Akademikernes medlemmer
Erik Graff leder forhandlingene for Akademikerne i Oslo kommune. FOTO: Akademikerne
25. april, 2019 – Oppdatert 25. april, 2019

Torsdag klokken 14 startet lønnsoppgjøret i Oslo kommune.

- Vi forventer et solid lønnsoppgjør for Akademikernes medlemmer. For at Oslo kommune skal være et attraktivt sted å jobbe for masterutdannede, må kommunen sørge for en god lønnsvekst, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Akademikerne jobber for at lønnsforhandlingene skal skje gjennom kollektive lokale forhandlinger – og ikke sentralt langt fra der arbeidsoppgavene utføres.

- Dagens rigide, gammeldagse lønnssystem gjør det vanskelig for kommunen å beholde den kompetansen de trenger for å nå sine ambisjoner innen miljø, innovasjon og velferd. Kommunens ledere må i større grad kunne bruke lønn for å tiltrekke seg og beholde flinke ansatte. Vårt mål på sikt er et fullstendig systemskifte, sier Graff.

Han mener kommunen er nødt til å satse mer på å beholde ansatte over tid, fremfor å bruke milliarder på konsulenter. Ferske tall fra Oslo kommune viser at bruken av konsulenter i fjor kom på over 1,8 milliarder.

- Byrådet har gått hardt ut og lovet å redusere konsulentbruken, men har i stedet økt bruken med 24 prosent. Dette skjer på bekostning av å bygge opp og beholde ansatte innad i kommunen, sier Graff.