Nyheter

Forhandlingene om særalderspensjon er i gang

For Akademikernes medlemsforeninger gjelder dette først og fremst offiserer og offentlig ansatte tannleger.

Forhandlingene om særalderspensjon er i gang
Forhandlingsleder for Akademikerne, Anders Kvam. Foto: Akademikerne
17. oktober, 2019 – Oppdatert 17. oktober, 2019

Torsdag startet forhandlingene om alderspensjon til arbeidstakere med særaldersgrenser i offentlig sektor, som gjelder arbeidstakere som etter lov eller tariffavtale må gå av med pensjon tidligere enn den ordinære aldersgrensen på 70 år.

- Akademikernes krav er at de som må gå av på grunn av særaldersgrense, også i framtiden må få et livsvarig pensjonsnivå på linje med øvrige ansatte, sier Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam.

Da Akademikerne og de andre arbeidstakerorganisasjonene inngikk avtalen om ny pensjonsordning i offentlig sektor 3. mars 2018, var det enighet om at forhandlinger om en tilpasning til ny offentlig tjenestepensjon for disse gruppene skulle gjøres på et senere tidspunkt.