Nyheter

For lite tid til innovasjon i sykehusene

Kari Sollien etterlyser i Dagens Næringsliv bedre muligheter for å drive med innovasjon i norske sykehus. Norge har kjempeambisjoner når det kommer til å skape en global helsenæring. For å lykkes med dette må innovasjon i sykehusene prioriteres, og de sykehusansatte må involveres. Slik er det dessverre ikke i dag.

For lite tid til innovasjon i sykehusene
03. april, 2019 – Oppdatert 03. april, 2019

I sykehusene sier tre av fire av Akademikernes tillitsvalgte at innovasjon sjelden eller aldri tas opp på møtene med ledelsen. – Bekymringsfullt, sier Akademikernes leder Kari Sollien til Dagens Næringsliv 3. april 2019.

Før påske kommer regjeringens stortingsmelding om helsenæringen – som skal være satsingsområde for fremtiden. Næringens kunder er i hovedsak i offentlig sektor, og størst er sykehusene. Sollien mener sykehusene ikke er klare for å hjelpe frem den voksende helsenæringen.

– Nyskapning og innovasjon blir nedprioritert i sykehusene, sier Sollien til avisen.

Akademikernes medlemmer opplever i liten grad at sykehusene er åpne for kontakt mellom helsenæringen og sykehusenes ansatte, som skal være brukere av ny helseteknologi.

– Det er jo en ekstremt stor bank av kunnskap her, som eksterne innovatører må få bruke.

Ifølge Akademikernes tillitsvalgtundersøkelse oppgir bare 24 prosent av de tillitsvalgte i sykehusene at de tas med på råd i innovasjonsprosesser. 73 prosent av de tillitsvalgte på sykehusene sier innovasjon sjelden eller aldri tas opp på møtene med ledelsen. Hele 82 prosent av Akademikernes tillitsvalgte i sykehusene sier de blir involvert for sent i prosesser.

– De ansatte opplever at det hverken er tid eller ressurser til å bruke erfaringene de har på innovasjon, sier Sollien. 

Akademikerne mener det vil koste samfunnet dyrt å ikke involvere brukerne mer. 

– Vi går glipp av viktig nyskapning, og vi får dårligere tjenester enn vi ellers kunne hatt. Det betyr tap av inntekter, og det betyr at det utvikles og kjøpes dyre løsninger som ikke fungerer i praksis, sier hun. 

– Bedre innovasjonsprosesser på sykehus er svært viktig fordi Norge har store ambisjoner om å utvikle en global helsenæring.

Helseminister Bent Høie sier til DN at både leger og pasienter må inkluderes mer i utviklingsarbeid, for å sikre at nye metoder og utstyr fungerer i praksis. Han sier regjeringen i Helsenæringsmeldingen som legges frem fredag 5. april understreker at det er viktig å involvere helsepersonell i innovasjons- og utviklingsprosjekter i helsesektoren.