Nyheter

Flere Akademiker-medlemmer vil stemme på Miljøpartiet

Miljøpartiet de grønne er nå det tredje største partiet blant Akademikernes medlemmer, viser en meningsmåling gjennomført av Respons for Akademikerne.

Flere Akademiker-medlemmer vil stemme på Miljøpartiet
- Akademikernes medlemmer spiller viktige roller i det grønne skiftet. De forsker og bringer frem ny kunnskap om klimaendringer, de bidrar til å utvikle nye grønne energiløsninger og tar del i viktig omstilling på arbeidsplasser rundt omkring i landet, sier leder Kari Sollien. Foto: Akademikerne
02. juli, 2019 – Oppdatert 02. juli, 2019

- Klimaendringene er en av de virkelig store utfordringene samfunnet står overfor og blir stadig viktigere for våre medlemmer, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

Miljøpartiet de grønne oppnår ni prosent i undersøkelsen, mot fem prosent i forkant av forrige kommunevalg.

Les VGs omtale av undersøkelsen her.

Akademikernes medlemmer er mer opptatt av klima- og miljøpolitikk enn noe annet politisk tema, viser undersøkelsen. Fire av ti veier dette temaet tungt ved valg av parti. Akademikerne er også opptatt av utdanning og skolepolitikk (20 prosent), helse (18 prosent) og arbeidsliv (16 prosent).

Akademikere viktig for grønn omstilling

- Akademikernes medlemmer spiller viktige roller i det grønne skiftet. De forsker og bringer frem ny kunnskap om klimaendringer, de bidrar til å utvikle nye grønne energiløsninger og tar del i viktig omstilling på arbeidsplasser rundt omkring i landet. Klima er et område Akademikerne vil prioritere i tiden som kommer, sier Kari Sollien.

Åtte av ti medlemmer sier de har endret livsstil i klimavennlig retning de siste to årene. Over halvparten sier de resirkulerer mer. En av tre sier de reiser mindre med fly og kjører mindre bil. Og tre av ti har gjennomført enøktiltak i hjemmet. 

Venstre faller

Høyre (31 prosent) går forbi Arbeiderpartiet (29 prosent) og er nå det største partiet blant akademikere, mens Miljøpartiet de grønne oppnår ni prosent. Fløypartiene Rødt og Fremskrittspartiet har lav oppslutning og ville ikke kommet over sperregrensen ved et stortingsvalg. Venstre som tradisjonelt har et godt grep om medlemmer i Akademikerne er halvert fra 13 til seks prosent fra sist kommunevalg, mens Arbeiderpartiet har mistet hvert sjette medlem.

Medlemmer 2009

Medlemmer 2011

Medlemmer 2013

Medlemmer 2015

Medlemmer 2017

Partibaro-meter i VG juni 2019

Medlemmer 2019

Rødt

1 %

1 %

1 %

0 %

3 %

5.2 %

5 %

SV

11 %

8 %

6 %

6 %

6 %

6.8 %

8 %

Arbeider-partiet

33 %

30 %

28 %

35 %

31 %

26 %

29 %

Senter-partiet

4 %

4 %

4 %

3 %

6 %

13.3 %

6 %

Venstre

14 %

13 %

10 %

13 %

10 %

3.5 %

6 %

KrF

4 %

4 %

5 %

3 %

4 %

3.6 %

3 %

Høyre

28 %

39 %

44 %

29 %

33 %

23.1 %

31 %

Frp

5 %

3 %

1 %

2 %

2 %

10.7 %

2 %

Miljø-partiet De Grønne

-

-

-

7 %

5 %

4.9 %

9 %

Andre

1 %

0 %

2 %

1 %

1 %

2.9 %

1 %

Undersøkelsen er gjennomført blant 800 medlemmer av Akademikernes foreninger i tidsrommet 6. mai til 7. juni.