Nyheter

- Fagpersoner må involveres i anskaffelsesprosesser

Det offentlige kjøper varer og tjenester for 500 milliarder årlig. Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser inneholder få konkrete tiltak for å at innkjøpene skal bli bedre og billigere.

- Fagpersoner må involveres i anskaffelsesprosesser
11. april, 2019 – Oppdatert 26. april, 2019

Onsdag 10. april ble stortingsmeldingen "Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser" lagt frem. Meldingen inneholder tiltak som har som mål å bidra til at det offentlige bruker fellesskapets ressurser best mulig.

- Det offentlige kjøper varer og tjenester for 500 milliarder årlig. Samfunnet har mye å vinne både på kvalitet og økonomi på bedre innkjøp. Meldingen inneholder mye bra, men inneholder få konkrete tiltak, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Hun trekker spesielt frem viktigheten av at fagpersoner involveres i anskaffelsesprosesser.

- Meldingen er lite konkret på dette. De ansatte har skoen på og har verdifull innsikt i behov og utfordringer, sier Sollien.

Regjeringen vektlegger viktigheten av dialogen mellom bestiller i det offentlige og leverandørene. Dette er positivt, mener Sollien. Problemet i dag er at mulighetsrommet i anskaffelsesregelverket ikke utnyttes godt nok.

- Mange offentlige virksomheter tror det er strengere begrensninger enn det faktisk er knyttet til dialog med leverandører. De beste ideene oppstår trolig i samspillet mellom leverandør og kunde, fordi leverandører har større kunnskap om mulighetsrom og kunder har større kunnskap om behov, sier Sollien.

Akademikerne er også glad for at regjeringen varsler en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon, og at de vil utrede samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp.