Nyheter

Enklere skattemelding vil gjøre det lettere å starte bedrift

- Forenkling og standardisering av skattemeldingen for næringsdrivende er positivt. Vi er imidlertid bekymret for at det nye systemet ikke er tilpasset de minste bedriftene, sier leder i Akademikerne næringsdrivende, Ida Øygard Haavardsholm.

Enklere skattemelding vil gjøre det lettere å starte bedrift
Leder i Akademikerne næringsdrivende, Ida Øygard Haavardsholm, understreker at det er viktig at små bedrifter kan levere skattemeldingen kostnadsfritt.
18. juni, 2019 – Oppdatert 05. september, 2019

Skattetaten jobber med å standardisere og forenkle systemet for skattemelding for næringsdrivende, slik at det blir mer forståelig og gir bedre støtte når man leverer inn meldingen.

- Akademikerne jobber for at det skal være enklere å etablere egen bedrift, og støtter derfor arbeidet med å forenkle skattemeldingen, sier Haavardsholm.

Akademikernes hovedbekymring til det nye, foreslåtte systemet, er at det ikke tar hensyn til de små bedriftene. Systemet man satser på å utvikle, innebærer at bedriftene enten må ha et økonomisystem eller benytte regnskapsfører.

- Det er viktig at nystartede bedrifter og bedrifter med lav inntjening kan levere skattemeldingen kostnadsfritt. Dette forslaget vil bety ekstrautgifter. Det foreslås en portalløsning som et alternativ: Her er det viktig at vilkårene for å bruke portalen ikke blir for strenge, slik at små bedrifter får mulighet til å bruke denne, sier Haavardsholm.

Akademikerne er opptatt av at det skal være mulig å kombinere ansettelse med eget selskap. 

- Særlig for denne gruppen vil det være viktig å opprettholde muligheten til en enkel og kostnadsfri levering av skattemelding. Det er viktig å legge til rette for gode mellomløsninger slik at man beholder muligheten til å drive små virksomheter ved siden av arbeid, og slik at terskelen for å starte eget selskap ikke blir for høy, sier Haavardsholm.

Les hele høringssvaret her.

klkeflweølwf