Nyheter

Enighet mellom Akademikerne og KS Bedrift

Akademikerne og KS Bedrift ble i går kveld enige om lønnsoppgjøret 2019. Også LO‑K, YS‑K og Unio kom til enighet med KS bedrift. Det økonomiske resultatet i de sentrale forhandlingene er i tråd med frontfagets ramme på 3,2 prosent. Det er ikke sentrale føringer i de lokale forhandlingene for Akademikernes medlemmer.

Enighet mellom Akademikerne og KS Bedrift
Akademikernes forhandlingsleder Sonia Monfort Roedelé
15. mai, 2019 – Oppdatert 15. mai, 2019

- For oss har det vært viktig at det ikke er noen sentrale føringer og at all lønn for våre medlemmer forhandles lokalt. Vi er fornøyd med resultatet, sier Akademikernes forhandlingsleder Sonia Monfort Roedelé.

For ansatte med sentral lønnsdannelse ble det gitt et generelt tillegg på kroner 6 200 eller 1,45 prosent. I tillegg ble enkelte garantilønnsnivåer hevet for fagarbeider og fagarbeider med fagskole. Alle sentrale tillegg har virkning fra 1. mai 2019. Akademikernes medlemmer forhandler lokalt i den enkelte bedrift i dette tariffområdet.

Det er også enighet om at resultatet fra kommuneoppgjøret om offentlig tjenestepensjon skal gjelde for Bedriftsavtalen når resultatet foreligger. Dette oppgjøret er gått til mekling med frist for enighet 23. mai kl. 24.


KS Bedrift er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter og representerer om lag 500 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer. Årets tariffoppgjør var et såkalt mellomoppgjør der man forhandlet om lønn og lønnstillegg.