Nyheter

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultatene er på nivå med frontfaget i 2019.

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene
- Årets oppgjør i helseforetakene gir reallønnsvekst for medlemmer i Akademikerne, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.
22. mai, 2019 – Oppdatert 22. mai, 2019

– Oppgjøret gir reallønnsvekst for våre medlemmer. Det har vært gode forhandlinger og fint samarbeidsklima mellom partene, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Enigheten gjelder Spekters forhandlingsområder 10 — Helseforetak, samt 13 — Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. Med dagens enighet er alle de lokalt inngåtte avtalene (B‑avtaler) for mellomoppgjøret godkjent. 

Akademikerne og Spekter skal til høsten forhandle om tilpasninger i avtalene om tjenestepensjon.