Nyheter

Arbeidsgivere må gi eldre akademikere tid og rom til kompetansepåfyll

En fersk rapport viser at eldre arbeidstakere ønsker kompetansepåfyll, men mange opplever at det ikke er tid til dette i en travel arbeidshverdag. Se videoopptak fra vårt frokostmøte om etter- og videreutdanning for seniorer her.

Arbeidsgivere må gi eldre akademikere tid og rom til kompetansepåfyll
På scenen under frokostseminaret: Ordstyrer, Kenneth Stubhaug Karlsen, administrerende direktør i Econa, Nina Riibe, president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud og leder i Akademikerne, Kari Sollien. Foto: Ingvild Baltzersen Sund
17. september, 2019 – Oppdatert 17. september, 2019

Tirsdag morgen arrangerte Akademikerne frokostseminar sammen med Senter for seniorpolitikk. Temaet var kompetansepåfyll for akademikere over 50 år.

På scenen sto blant annet leder i Akademikerne, Kari Sollien, president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, administrerende direktør i Econa, Nina Riibe og direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

- Teknologi må tas i bruk på nye måter for å få til mer læring i arbeidslivet, slik at arbeidstaker ikke nødvendigvis trenger å tas ut av jobb og settes på skolebenken i uker og måneder for å få kompetansepåfyll, sa Kari Sollien til en fullsatt sal på Thon Conference i Oslo.

Se opptak fra panelsamtalen her.

Rapportens funn

På frokostmøtet ble en fersk rapport om holdninger til seniorer i arbeidslivet, samt muligheten og viljen til etter- og videreutdanning blant eldre arbeidstakere, presentert. 

Rapporten, som er laget av NIFU på oppdrag fra Akademikerne og Senter for seniorpolitikk, tar for seg kompetanse hos arbeidstakere over 50 år. Respondentene er 1819 medlemmer av Akademikernes foreninger Econa, Tekna, Juristforbundet og Naturviterne.

Rapporten viser at eldre arbeidstakere ønsker kompetansepåfyll, men mange opplever at det ikke er tid til dette i en travel arbeidshverdag. Under 40 prosent av de spurte mener arbeidsgiver tilrettelegger godt for kompetanseheving, mens to av tre ansatte sier at deres arbeidsplass mangler planer for kompetanseutvikling, eller at de ikke kjenner til om det finnes slike planer. Samtidig sier om lag åtte av ti spurte at de har behov kontinuerlig kompetanseutvikling i jobben.

Se presentasjonen av rapporten fra NIFU her.

Utdanning og arbeidsliv må samkjøres

-Jeg mener den viktigste læringen skjer i jobb, men samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet er også veldig viktig. Derfor er vi opptatt av at det må finnes gode, relevante etter- og videreutdanningstilbud, som utvikles i samarbeid med arbeidslivet, sa Sollien på frokostmøtet. 

I årene som kommer skal Norge gjennom store omstillinger, og vi skal fortsette i jobb lenger. Den eldre arbeidsstyrken blir en enda større gruppe som må få mulighet til å utvikle seg i tråd med det arbeidslivet krever. 

– Tilbudene til kompetanseheving må bli flere, mer varierte og bedre tilpasset de ansattes arbeidshverdag. Kompetanseutvikling må inkluderes i planer og budsjetter i langt større grad enn i dag, slik at arbeidstakerne kan utvikle kompetansen sin. Det er alle tjent med, mener Sollien.

I tillegg ga Glenn Ruud sine kommentarer til seniorkompetanse fra et næringslivsperspektiv. Han ga flere eksempler fra egen virksomhet.

Se Glenn Ruuds innlegg her.