Nyheter

Drøftet oppfølging av IA-avtalen

- Det haster å tydeliggjøre mulighetene for utvidet egenmeldingsperiode ved sykefravær, sa leder i Akademikerne, Kari Sollien da hun møtte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd tirsdag.

Drøftet oppfølging av IA-avtalen
13. februar, 2019 – Oppdatert 13. februar, 2019

Akademikernes leder Kari Sollien deltok tirsdag 12. februar i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Rådet ledes av arbeidsministeren og møtes cirka fire ganger i året. 

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande deltok i rådsmøtet som nybakt likestillingsminister. Grande fremhevet at regjeringen ønsker å få til et samarbeid med partene i arbeidslivet om tiltak som kan begrense det kjønnsdelte arbeidslivet. Partene var enige om at temaet skal følges opp i arbeidsgruppe for likestilling i arbeidslivet. 

Likestillingsministeren oppfordret også partene til å gi innspill dersom man ser behov for tiltak for å tilrettelegge for at den lovfestede adgangen til ammefri kan gjennomføres. 

Andre tema som ble drøftet i møtet var blant annet:

Oppfølging av IA-avtalen: Sollien understreket her at det haster å tydeliggjøre mulighetene for utvidet egenmeldingsperiode ved sykefravær. Arbeidsministeren svarte at dette sendes ut i nærmeste fremtid.

Partene ble enige om å sette ned en felles, hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal se nærmere på det videre arbeidet med organisasjonsgrad.

Videre ble det enighet om et ønske fra Arbeidsministeren om å gjennomføre årlige felles møter mellom myndighetene, partene og brukerorganisasjonene i tilknytting til Inkluderingsdugnaden. Dugnaden har som mål å få flere i jobb av de som står utenfor arbeidslivet.