Nyheter

Brudd i statsoppgjøret: — Ingen vilje til å følge opp pensjonsavtalen

– Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Det er både oppsiktsvekkende og skuffende, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam. Oppgjøret går nå til mekling.

Brudd i statsoppgjøret:  - Ingen vilje til å følge opp pensjonsavtalen
30. april, 2019 – Oppdatert 06. mai, 2019

Forhandlingene i staten skal gi en økonomisk ramme for årets oppgjør. Partene skal også bli enige om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget til statsansatte. Akademikerne krever at all lønn skal være pensjonsgivende, og at ny avtalefestet pensjon tariffestes. Ifølge Kvam var det mangel på et pensjonstilbud fra staten som tvang frem et brudd mellom partene. 

- Staten er avhengig av kompetente medarbeidere for å levere gode tjenester til innbyggerne. Vi forventet derfor et tilbud på økonomi og pensjon som gjør det mer attraktivt for de med lang utdanning å jobbe i staten, sier Kvam. Kvam viser til at all lønn – også tillegg – inngår i pensjonsgrunnlaget til ansatte i det private næringslivet som staten konkurrerer med.

Også YS stat, Unio stat og LO stat bryter. Fristen for å komme til enighet er 23. mai ved midnatt.

Partene i arbeidslivet ble 3. mars i fjor enige om ny tjenestepensjon i offentlig sektor som er tilpasset pensjonsreformen i folketrygden fra 2009. Avtalen innebærer blant annet at alle år i arbeidslivet er pensjonsgivende og inkluderer avtalefestet pensjon. Under lønnsforhandlingene i fjor ble partene enige om å forhandle om pensjonsgrunnlaget i den nye avtalen i årets mellomoppgjør.