Nyheter

- Begynnelsen på slutten for Oslo kommunes bakstreverske lønnspolitikk

- Vi skal sørge for at lønnsdannelsen i våre virksomheter understøtter det vi alle ønsker for byen vår: bærekraftighet, miljø, likestilling, mangfold og innovasjon!, sa Marit Kamøy, hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, under sin appell til de streikende i borggården utenfor Oslo rådhus mandag.

- Begynnelsen på slutten for Oslo kommunes bakstreverske lønnspolitikk
Marit Kamøy, hovedtillitsvalgt i Oslo kommune. Foto: Ingvild Sund
27. mai, 2019 – Oppdatert 27. mai, 2019

Her kan du lese appellen:

Kjære medlemmer – jeg er en av Akademikernes tre frikjøpte hovedtillitsvalgte i Oslo kommune. Jeg heter Marit Kamøy og er til vanlig bydelsoverlege.

Vi Akademikere i Oslo har ikke streiket siden 1998. Vi har hele tiden holdt oss til forhandlingslinja og vært snilleste jenter i klassen. Det har ikke ført fram. Det nytter ikke. Derfor streiker vi! Det er dessverre nødvendig å være hardhendt når kommunen ikke forstår sitt eget beste.

Vi i Akademikerne ønsker kollektive, lokale forhandlinger i stedet for sentrale forhandlinger – vi vil ha det samme lønnsforhandlingssystemet som er gjennomført i KS-området fra 2002, som Akademikerne i Oslo har kjempet for å få fra 2008, som ca. 10 prosent av Akademikernes medlemmer i Oslo fikk i 2014, og som Akademikerne i staten fikk fra 2016. Det er ikke noe storforlangende over det – vi krever det samme som mer enn 200 000 akademikermedlemmer i Norge allerede har fått.

Hvorfor er dette så viktig for oss?

Fordi: Noen virksomheter er mer konkurranseutsatt og har behov for å kunne tilby konkurransedyktig lønn for å beholde kompetente medarbeidere og forhindre stadig turnover som «braindrainer» virksomheten.

Andre virksomheter har ansvar for store utviklingsoppgaver og trenger å kunne bygge opp og beholde spesifikk kompetanse – i konkurranse med privat næringsliv og andre kommuner – for å levere nye og innovative tjenester til Oslos befolkning.

Derfor er lønn og lønnsutvikling svært viktige virkemidler for den enkelte virksomhet og bør derfor også være virkemidler virksomhetslederne har råderett over. Det er tillitsbasert styring og ledelse i praksis!

Lønn i landets største offentlig sektor kan ikke være noe som bestemmes helt andre steder. Lønn i offentlig sektor må bidra til å sikre kompetanse, innovasjon, bærekraftighet og likestilling. Det mener vi best kan oppnås gjennom kollektive, lokale forhandlinger hvor arbeidsgiver og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet forhandler på basis av de kriterier for lønnsdannelse som vi allerede har bestemt at skal legges til grunn.

Det er ikke det som skjer i dag. Jeg har vært hovedtillitsvalgt i Oslo kommune de siste seks årene og jeg kan si: Den fleksibiliteten som Oslo kommunes forhandlingsleder snakket så varmt om på NRK TV på fredag – den finnes ikke i praksis! I stedet har vi trynefaktor, avtaleverk som ignoreres, tillitsvalgte som utestenges, gjennomgående mangel på transparens. Min klare opplevelse er at de som sitter på «toppen» i Oslo kommune hverken vet om eller bryr seg om hvordan lønnsforhandlingene gjennomføres. Hvorfor skal da de bestemme?

Oslo som vil være flaggskip for tillitsbasert styring og ledelse; som er miljøhovedstad i 2019; som vil være verdensledende på digitalisering av offentlig sektor. Oslo, av alle, tviholder på et lønnssystem som undergraver disse målsettingene! Oslo velger et lønnssystem som sender dyktige høyt utdannede folk rett i armene på privat næringsliv – slik at kommunen må hyre den samme kompetansen inn igjen som konsulenter. Konsulentselskaper elsker Oslo kommune fordi de får bruke kommunen som arena for internopplæring og få betalt for det. Hele 1,8 milliarder i året! Og det øker for hvert år! På tross av lovnad om å redusere konsulentbruken.

Årets markeringsstreik er bare begynnelsen! Begynnelsen på slutten for Oslo kommunes bakstreverske lønnspolitikk. Det er begynnelsen på tillitsbasert styring og ledelse i praksis! Vi skal sørge for at lønnsdannelsen i våre virksomheter understøtter de vi alle ønsker for byen vår: Bærekraftighet, miljø, likestilling, mangfold og innovasjon!

Les/​se også disse nyhetssakene om streiken:

NRK Østlandssendingen: https://​tv​.nrk​.no/​s​e​r​i​e​/​d​i​s​t​r​i​k​t​s​n​y​h​e​t​e​r​-​o​e​s​t​l​a​n​d​s​s​e​n​d​i​n​g​e​n​/​2​0​1​9​0​5​/​D​K​O​A​9​9​0​5​2​4​1​9​/​a​v​s​p​iller

NRK​.no: https://www.nrk.no/ostlandssendingen/radhuset-i-oslo-er-rammet-av-streik‑1.14562849?fbclid=IwAR2GHkzSAQ5CxYJJxQfSbzQQEEHNHF4CXK1yOuTO4Lt9KieF2OdWB7bGsmI

Nettavisen: https://​www​.net​tavisen​.no/​n​y​h​e​t​e​r​/​i​n​n​e​n​r​i​k​s​/​s​t​r​e​i​k​e​n​d​e​-​a​k​a​d​e​m​i​k​e​r​e​-​i​-oslo – kommunen-sloser-med-fellesskapets-penger/3423689262.html

Aftenposten: https://​www​.aften​posten​.no/​o​s​l​o​b​y​/​i​/​8​m​O​M​b​A​/​A​k​a​d​e​m​i​k​e​r​n​e​-​b​r​o​t​-​O​s​l​o​-​m​e​g​l​ingen – radhuset-rammet-av-streik?fbclid=IwAR2yEoALCnoOvgvl_5lsA0s06lvfHCwhWg3rulwTqz4-WIWxaAR1wqrvYhs