Nyheter

Arbeidsgivere mest fornøyd med masterutdannede

Arbeidsgivere er fornøyd med kandidatene fra universiteter og høyskoler, og mest fornøyd er de med masterutdannede. Åtte av ti arbeidstakere sier at nyansatte med master har kunnskaper som er viktig for å løse sentrale oppgaver i virksomheten. Dette viser en kartlegging av hvordan arbeidsgivere vurderer nyansatte som nylig er ferdige med sin utdannelse.

Arbeidsgivere mest fornøyd med masterutdannede
Arbeidsgivere er fornøyd med nyutdannede med master, viser ny rapport.
13. mars, 2019 – Oppdatert 13. mars, 2019

– Masterutdannede er attraktive i arbeidslivet fordi de har spisskompetanse som arbeidslivet trenger. De har også analytiske ferdigheter og evne til å sette seg inn i nye oppgaver. Dette er kvaliteter som et arbeidsliv i omstilling vil etterspørre i økende grad, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. 

Ifølge undersøkelsen mener åtte av ti arbeidsgivere at masterutdannelsene hadde gitt kandidatene kunnskaper som er svært eller nokså relevante for å løse sentrale oppgaver i virksomheten. Tilsvarende for bachelor-svarene var 73 prosent, for lærere 69 prosent og for fagskolekandidater 67 prosent.

Vil ansette mastere

Seks av ti virksomheter vil i stor eller noen grad rekruttere personer med mastergrad, mens åtte av ti svarer at de vil ha behov for å ansette kandidater med bachelorgrad de neste fem årene. Om lag halvparten svarer at de vil rekruttere fagskolekandidater.

Arbeidsgivere mener at de i størst grad vil ha behov for å rekruttere teknisk- og ingeniørfaglig kompetanse de neste årene, spesielt mastere og fagskolekandidater. Økonomisk-administrative fag peker seg ut både på master- og bachelornivå. Kun tre prosent av virksomhetene rapporterer behov for å ansette realister og naturvitere.
 
Undersøkelsen omfatter 5178 virksomheter med minst ti ansatte fra hele landet. Både offentlige og private virksomheter har deltatt i undersøkelsen. Alle hadde ansatt nyutdannede med master‑, bachelor‑, fagskole- eller fireårig lærerutdanning etter 1. januar 2014. 

Rapporten Utdanning for arbeidslivet er laget av Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten vil inngå i underlaget for departementets arbeid med stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans. 

Les rapporten