Nyheter

Åpen publisering av forskning utsettes ett år

Den endelige planen for åpen tilgang til offentlig finansiert forskning – Plan S — er nå klar. Kravene til åpen publisering er forskjøvet med et år og vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021. – Klokt å utsette, mener Kari Sollien.

Åpen publisering av forskning utsettes ett år
Kari Sollien mener det er klokt å utsette implementeringen av Plan S fordi den opprinnelige tidsplanen var alt for stram.
04. juni, 2019 – Oppdatert 04. juni, 2019

Akademikerne er positiv til det internasjonale initiativet for å gjøre offentlig finansiert forskning lettere tilgjengelig, Plan S. Etter nasjonale og internasjonale innspills- og høringsrunder lanserte Plan S‑koalisjonen 31. mai den endelige versjonen av Plan S, som skal sikre åpen tilgang til forskning.

- I dag er en stor del av forskningen kun tilgjengelig bak betalingsmur. Åpen tilgang vil gjøre forskningen mer tilgjengelig og bidra til formidling av kunnskap og mer nyskaping, sier Kari Sollien. Sollien mener det er klokt å utsette implementeringen med ett år fordi den opprinnelige tidsplanen var alt for stram. 

For å gi forskere og utgivere mer tid til å tilpasse seg endringene med Plan S, er innføringen av kravene utsatt til Forskningsrådets utlysninger fra 2021. Før utgangen av 2024 vil koalisjonen gjennomføre en bred evaluering av kravene og effektene av Plan S.

- At det legges opp til en bred evaluering er fornuftig. Dette er et landskap i rivende utvikling, og man må være villig til å justere kursen underveis. Vi mener blant annet at denne evalueringen bør ligge til grunn for en beslutning om hvor lenge man skal åpne for hybrid publisering, sier Sollien.

Dette er den nye veilederen

Den endelige veilederen for Plan S er tydeligere enn tidligere på at det avgjørende er at prinsippet om umiddelbar tilgjengelighet følges. Koalisjonen som Norge er en del av, støtter mange ulike modeller for å oppnå dette. Åpne arkiver er mer eksplisitt beskrevet som en vei til åpen tilgang i tillegg til åpne tidsskrifter og plattformer. Koalisjonen vil også kunne bidra til å finansiere publisering av artikler i abonnements-tidsskrifter, såkalt hybrid OA, dersom dette er en del av overgangsordninger.

- Dette er vi fornøyde med. Slike hybridløsninger vil sikre åpen tilgang, samtidig som det gis mulighet for publisering i etablerte fagtidsskrifter, sier Sollien.

Veilederen er tydeligere på at forskere eller deres institusjoner skal beholde opphavsretten til publikasjonene, og at slike rettigheter ikke skal overføres til forlag.

- Mye av tilbakemeldingene på Plan S har gått på tempoet, og måten publiseringen skulle foregå på. Dette har vi tatt hensyn til. Nå kommer vi med et tydelig krav, men med flere muligheter for hvordan dette kan innfris. Vi åpner for flere typer overgangsordninger som skal gi muligheter for publisering i samsvar med Plan S. Dette vil gjøre det enklere for institusjonene å inngå avtaler om åpen publisering med utgivere. Slik legger vi til rette for at forskningssektoren kan finne gode måter å implementere Plan S på, sier direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen, i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Mer informasjon: