Nyheter

Akademikernes arrangementer under Arendalsuka

Under følger en oversikt over arrangementene til Akademikerne og våre medlemsforeninger. 

Følg lenkene for mer informasjon om hver enkelt arrangement:

Akademikernes arrangementer under Arendalsuka
Kari Sollien, leder i Akademikerne, gleder seg til spennende debatter i Arendal. Foto: Christine Rian Johannessen.
06. august, 2019 – Oppdatert 14. august, 2019

MANDAG 12. AUGUST 

Fra modig student til uønsket jobbsøker?

Kl. 17.00−18.00 på Solsiden

Arrangører: Akademikerne, ANSA, AMCHAM, U.S. Embassy Oslo

Diskusjon om hvordan utdanning fra utlandet påvirker jobbmulighetene i Norge.


No planet, no business – hva skal vi leve av?

Kl. 18.00−19.30 på Teltscenen, Ferjekaia

Arrangør: Tekna

Er det mulig å sikre gode trygge arbeidsplasser og et godt organisert arbeidsliv når man samtidig skal drive klimavennlig og tjene penger? Med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen m.fl.

TIRSDAG 13. AUGUST 

Skal alle egentlig ha praksis i utdanningen?

Kl. 10.00−11.00 på Solsiden

Arrangør: Tekna Student

Debatt om arbeidslivsrelevans. Du møter blant andre Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Hvordan styre algoritmene i riktig retning?

Kl. 10.30−12.00 på Teltscenen, Ferjekaia 

Arrangører: Tekna og Datatilsynet

Debatt om kunstig intelligens og personvern. Med blant andre digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Hva kan egentlig læreren?

Kl. 11.00−12.00 på Solsiden 

Arrangør: Norsk Lektorlag

Altfor mange elever har lærere som ikke har studert faget de underviser i. I ungdomsskolen nektes lektorer med fordypning å undervise i faget. Videregående ansetter adjunkter for å spare penger. Nå må folk få vite hva læreren kan!


Er det lov å snoke i journalen min?

Kl. 13.00−14.00 på Solsiden

Arrangør: Juristforbundet

Behandling av persondata som pasientrettighet – dine rettigheter og nye perspektiver.


Hva har juristene i politiet å gjøre?

Kl. 14.00−15.00 på Solsiden 

Arrangør: Juristforbundet

Over 1100 jurister jobber i politiet, men hva driver de egentlig med? Og når de bl.a. skal føre kontroll med politiet – har de noe i politiet å gjøre, eller burde de samles i en egen etat?


Sykkel og bil – knuff eller kos?

Kl. 15.00−16.00 på Solsiden

Arrangør: Juristforbundet

Hvilke regler gjelder for møter mellom syklister og bilister i trafikken, og hvordan kan de best dele veien?


Svake fakta og sterke følelser – vil populistene høre på ekspertene?

Kl. 16.30−17.15 på Solsiden

Arrangør: Akademikerne

Hva skjer når politikken domineres stadig mer av folkelige strømninger? Er det egentlig rom for fagekspertene i den offentlige debatten? Og hva skjer med fagfolks ytringsfrihet i kommuner der bompenger, ulvemotstand og miljøstreikende ungdom styrer sammensetningen av kommunestyret? 


Helsevake

Kl. 20.00−22.00 på Solsiden

Arrangør: Den norske legeforening

Regjering og opposisjon møtes til helsepolitisk dyst. Hvilken rolle vil helse spille det kommende året og i kommunevalget? Arrangementet vil etter hvert gli over i et uformelt, sosialt minglearrangement.

ONSDAG 14. AUGUST

Fremtidens leder – kompetent nok?

Kl. 08.00−09.30 i Vitenbiten, Kystveien 2

Arrangør: Econa

Personer med lederutdanning bruker mindre enn en uke på kompetansehevende tiltak i året. Er akademia kreative nok i organiseringen av sine tilbud for å møte etterspørselen etter faglig påfyll? 


Er flere barn og innvandrere løsningen for velferdsstaten?

Kl. 10.00−11.30 på Solsiden 

Arrangør: Samfunnsøkonomene

Norges befolkning er aldrende. Det vil derfor bli svært krevende å opprettholde velferdsnivået for syke og eldre uten omprioritering av ressursene, økt produktivitet og ny tilførsel av arbeidskraft. Hvordan vil dette påvirke velferdsstaten? Hvilke konsekvenser får det dersom vi får flere barn og innvandringen øker?

Revolverintervjuer: Akademikernes ledere grilles om sine hjertesaker

Kl. 12.00−13.00 på Solsiden

Arrangør: Akademikerne

De vil ha en strengere skole, flere jurister inn i kommunene, styrke spesialundervisningen – og slår alarm om sviktende kunnskap om dyrevelferd. Svein Tore Bergestuen griller lederne for landets samfunnsvitere, jurister, lektorer og veterinærer.

Sykehusdebatten: Hva vil vi med sykehusene? Debattmøte om spesialisthelsetjenestens utvikling.

OBS! Ny tid: Kl. 14.00−16.00 på Arendal sykehus

Arrangør: Legeforeningen

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan legges fram til høsten. Hvordan ivaretar vi befolkningens behov for et godt spesialisthelsetilbud over hele landet? Trumfer fokus på økonomi og innsparinger over faglig utvikling? Hvilke visjoner og løfter har de ulike partiene for sykehusene fremover? Hva er viktigst for pasientene?


"Tatt av vindkraften" Ingen kjærlighetshistorie for naturen

Kl. 15.00−16.00 på Solsiden

Arrangør: Naturviterne

Velkommen til debatt om vindkraft. Stadig flere vindturbiner dukker opp i vår urørte natur. Er det nødvendig å ofre naturverdiene for å redde klima? Tema for diskusjon er potensialet i andre energikilder, havvind, opprusting av eldre vannkraftverk, solenergi, holdningsendringer om forbruk, ENØK, m.m.


Smart samspill – smarte samfunn

Kl. 15.30−17.00 på Teltscenen, Ferjekaia 

Arrangører: Tekna, ITS Norge, BuildingSmart Norge, Integra og Standard Norge

Hvordan kan myndigheter og næringslivet i fellesskap utvikle de virkelig smarte byene og samfunnene? Med bla. statssekretær Paul Chaffey (digitalisering) m.fl.

TORSDAG 15. AUGUST

Er universitetene og høyskolene rigget for at vi skal lære hele livet?

Kl. 10.00−11.00 på Solsiden 

Arrangør: Akademikerne

Når arbeidslivet er i rask endring blir omskolering og ny kunnskap stadig viktigere. Hvordan bør norske universiteter og høyskoler innrette seg når samfunnets behov for kompetanse endrer seg? Og hvordan unngår vi at en sterkere satsing på livslang læring ikke rammer kvaliteten i grunnutdanningen?


Psykologer i kommunen – hvordan kan de hjelpe barn og unge?

Kl. 12.30−13.30 på Solsiden 

Arrangør: Norsk Psykologforening

Psykiske vansker er en av de største helseutfordringene blant barn og unge. Hvordan kan kommunene forebygge? Hvilke forventninger har ungdommen til de nye kommunepsykologene?


Somatisk sykdom og psykisk helse. Hele mennesket hele livet. Hvem kan støtte og hvordan?

Kl. 14:30 – 15:30 på Tyholmen frivillighetssentral, 1.etg.

Arrangører: Norsk Psykologforening og 14 andre organisasjoner

Psykisk og fysisk helse henger uløselig i sammen. Denne sammenhengen er ikke godt nok ivaretatt i helsetjenestene. Hvem kan støtte og hvordan?


Kvinner og toppledelse – hvordan få flere kvinner til topps!

Kl. 15.30−16.30 i Arendal gamle rådhus – Festiviteten

Arrangør: Econa

Econa inviterer til workshop hvor vi diskuterer hvordan vi kan få flere kvinner inn i ledende stillinger.


Publisere bilder av egne barn på nett – er det lov?

Kl. 17.30 på Solsiden

Arrangør: Juristforbundet

Når er det lov å dele bilder av andre mennesker? Når er barn gamle nok til selv å samtykke til publisering av bilder/​film? Hva kan skje hvis du legger ut noe du ikke burde lagt ut?

FREDAG 16. AUGUST 

Ta smarte valg!

Kl. 10.00 på Arendal bibliotek

Arrangører: Econa og Juristforbundet

Nettvett og personlig økonomi for ungdomsskole-elever – en morsom og nyttig innføring i to viktige temaer som har stor betydning for