Nyheter

- En utdannet befolkning er et gode for samfunnet

Akademikerne støtter årets SAIH-kampanje «The perfect couple», der målet er bedre studiemuligheter verden over.

- En utdannet befolkning er et gode for samfunnet
22. mars, 2019 – Oppdatert 22. mars, 2019

I mange land er utdanning i stor grad forbeholdt de rike i befolkningen. Dette skyldes blant annet høye studieavgifter og manglende lån- og stipendordninger.

- At folk tar utdanning er et gode for samfunnet, og da bør ikke finansieringen lempes over på studentene, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien. 

Over hele verden protesterer studenter og akademikere mot høye studieavgifter og for retten til gratis høyere utdanning av god kvalitet. 

- Slike ordninger bør alle land ha. Vi støtter SAIH i sin kampanje der de ønsker at Norge skal gå i front for å sikre en helhetlig satsing på utdanningsløpet. Høyere utdanning er et godt verktøy i kampen for å bekjempe global ulikhet, sier Sollien.

Her i Norge er Lånekassen viktig for å sikre rettferdig og lik tilgang til høyere utdanning. Lånekassen har bidratt til at høyere utdanning har gått fra å være et privilegert gode for de få til å være tilgjengelig for alle, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. 

Her er SAIHs krav i kampanjen «The perfect couple»:

1: Lånekassen for utvikling” etableres som en del av Kunnskapsbanken i Norad: 

  • Programmet vil bestå i å tilby råd, ekspertise og opplæring til andre land som ønsker å skape bedre lån- og stipendordninger, på samme måte som de eksisterende «-for utvikling»-programmene. Dette er hovedkravet.

2: Norge tar en tydeligere rolle internasjonalt i kampen mot skatteunndragelse og bistår andre land i deres innsats for å mobilisere nasjonale ressurser

  • Dette kan blant annet gjøres gjennom å styrke Skatt for utvikling”-programmet i Norad.

3: 15% av norsk bistand øremerkes utdanning innen 2020.

  • Utdanning er det viktigste verktøyet for utvikling, og med en øremerking gir det muligheter for å satse på høyere utdanning uten at det må gå på bekostning av midlene til grunnutdanning i bistandsbudsjettet.

4: Norske høyere utdanningsinstitutsjoner øker sitt forskningssamarbeid med institusjoner i lav- og mellominntektsland

  • Forskning er en viktig drivkraft i samfunnsutvikling og bidrar til ny kunnskap, næringsliv og samfunnsdebatt. Forskningssamarbeid med mer etablerte og velfinansierte institusjoner kan også bidra til kapasitetsbygging av institusjonene i lav- og mellominntektsland.