Nyheter

Akademikerne støtter pensjonskrav i sykehusene

LO og YS er i streik i sykehusene. Akademikerne mener kravet om pensjonsrettigheter for deltidsansatte er rettferdig og rimelig.

Akademikerne støtter pensjonskrav i sykehusene
Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse.
29. mai, 2019 – Oppdatert 29. mai, 2019

Rett etter midnatt i dag gikk YS Spekter og LO Stat til streik i sykehusene.

- Akademikerne helse støtter kravet om pensjonsopptjening for deltidsansatte med lave stillingsprosenter. Vi har selv fremmet samme krav, men har valgt å fortsatt være i en forhandlingsdialog med Spekter om pensjonsordningen frem mot hovedoppgjøret i 2020, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse.

Akademikerne kom til enighet med Spekter i mellomoppgjøret 22. mai. 

- Vi respekterer at LO stat og YS Spekter valgte å bryte forhandlingene på grunn av dette. Dessverre førte ikke meklingen til en tilfredsstillende løsning. Akademikerne mener at Spekter bør innfri kravet, og vi bidrar gjerne til en løsning ved å akseptere tilsvarende ordning for våre medlemmer, sier Frøyland.