Nyheter

Akademikerne rigget for streik i staten

Jurister, ingeniører, psykologer, leger, samfunnsvitere, økonomer og naturvitere i Politidirektoratet og Arbeids og ‑velferdsdirektoratet tas ut i en eventuell streik dersom partene i staten ikke kommer til enighet.

Akademikerne rigget for streik i staten
Leder i Akademikerne stat har varslet staten om hvilke medlemmer som blir tatt ut i en eventuell streik i staten.
20. mai, 2019 – Oppdatert 19. mai, 2019

Natt til 1. mai brøt Akademikerne årets lønnsforhandlinger i staten. I dag sendte Akademikerne varsel om plassfratredelse — en oversikt over hvilke medlemmer som tas ut dersom det blir streik — til staten. 524 medlemmer tas ut i første fase av en eventuell streik, de fleste i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Politidirektoratet. 

En streik i Arbeids- og velferdsdirektoratet vil medføre redusert drift av IT-systemer og ramme samhandling med andre direktorater og departement. En streik i Politidirektoratet vil bety dårligere styring og utvikling av etaten og at rapportering til departementet blir betydelig svekket. 

Akademikerne ønsker med uttaket at brukerne av etatens tjenester blir rammet i minst mulig grad. 

Bruddet i forhandlingene kom etter uenighet om pensjon. – Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Det er både oppsiktsvekkende og skuffende, sa leder i Akademikerne stat, Anders Kvam, etter at forhandlingene brøt sammen 30. april. 

Meklingsfrist er satt til 23. mai ved midnatt. Dersom partene ikke kommer til enighet går Akademikerne til streik 24. mai.

Foreningene som omfattes av uttaket er Den norske legeforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, NITO, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene og Tekna.