Nyheter

Vil fjerne ulovlig praksis i bemanningsbransjen

- Hovedregelen i norsk arbeidsliv i dag er fast ansettelse. Dette er et prinsipp det er viktig å sikre. Dette sa leder i Akademikerne, Kari Sollien, under Stortingets høring om midlertidig ansettelse i dag.

Vil fjerne ulovlig praksis i bemanningsbransjen
06. juni, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne mener bruk av innleie fra bemanningsbransjen er en måte å skaffe fleksibilitet i situasjoner hvor behovet for arbeidskraft øker i en avgrenset periode. Denne muligheten til fleksibilitet er det viktig å legge til rette for, men dette forutsetter at prinsippet om fast ansettelse og forutsigbarhet for arbeidstakerne ikke uthules.

Regjeringens forslag om å presisere begrepet fast ansettelse og begrensninger i adgangen til å avtale innleie i bygg- og anleggsbransjen er riktige grep i denne sammenheng, mener Akademikerne. Akademikerne støtter også den varslede gjennomgangen av reglene for håndheving av innleiereglene.

  • Praksis med «fast ansettelse uten garantilønn» er utbredt i bemanningsbransjen. Dette er en ansettelsesform som ikke gir forutsigbarhet for arbeidsomfang og inntekt for den enkelte, og en praksis med ulovlige ansettelser. Vi støtter derfor at det innføres en «legaldefinisjon» i arbeidsmiljøloven som presiserer begrepet fast ansettelse, basert på gjeldende rett.
  • Regjeringen foreslår å utvide adgangen for bemanningsforetak til å ansette midlertidig der de skal leie ut arbeidstakere for å fylle vikariater. Akademikerne støtter ikke forslaget. Forslaget innebærer en utvidelse av adgangen til midlertidig ansettelse og vil gi flere midlertidige i norsk arbeidsliv.
  • Omfanget og veksten i bruken av innleid arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen gir grunn til bekymring. Vi støtter at det er grunn til å foreta en særlig innstramming rettet mot denne bransjen, og støtter at tariffavtaleadgangen «strammes inn» til landsomfattende tariffavtale med fagforeninger med innstillingsrett.

Les mer