Nyheter

Viktig satsning på kompetanseheving i helsesektoren

Partene i arbeidslivet signerte i dag en avtale om pilotprosjekt for økt etter- og videreutdanning i helse- og omsorgssektoren.

Viktig satsning på kompetanseheving i helsesektoren
19. desember, 2018 – Oppdatert 19. desember, 2018

Onsdag signerte Akademikerne sammen med KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund intentensjonsavtale med kunnskapsministeren om et bransjeprogram for å heve kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

- Helse- og omsorgssektoren er en bransje i kraftig utvikling der man blant annet tar i bruk velferdsteknologi for å sikre gode og effektive tjenester i årene fremover. Da er vi avhengig av ansatte med oppdatert og relevant kompetanse, sier leder i Akademikerne Kari Sollien. 

Det er til sammen bevilget 30 millioner i statsbudsjettet til ett pilotprosjekt i helse- og omsorgssektoren, og ett i industrien og byggenæringen. Programmet skal bidra til at særlig ansatte uten fagutdanning og fagarbeidere i utsatte bransjer skal ta mer etter- og videreutdanning og dermed bli stående lenger i arbeid.

- Dersom pilotprosjektet lykkes er det naturlig å tenke seg at man kan utvide til flere bransjer og målgrupper. Etter- og videreutdanning er viktig for alle i et arbeidsliv som endrer seg raskt som følge av blant annet digitalisering, sier Sollien.

Partene i arbeidslivet nedsetter en arbeidsgruppe for å identifisere kompetansebehov og prioritere tiltak innenfor rammene av programmet. Arbeidsgruppen skal levere konkrete forslag til bruk av midlene i bransjeprogrammet til Kompetanse Norge, før Kunnskapsdepartementet beslutter endelig fordeling av midler.

Tilbudene skal etter planen starte opp i løpet av 2019.