Nyheter

Uorganiserte positive til fagorganisering

Fire av ti arbeidstakere som i dag ikke er fagorganisert, kan tenke seg å bli medlem av en fagforening, viser ny rapport.

Uorganiserte positive til fagorganisering
12. februar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

- Dette er gledelige tall. Fagorganisasjonene bidrar til et sunt arbeidsliv og gode løsninger på arbeidsplasser rundt omkring i landet. Derfor er det viktig at mange velger å organisere seg, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Om lag 50 prosent av arbeidstakerne i landet er i dag ikke medlem av en fagorganisasjon. Ifølge undersøkelsen er interessen for å organisere seg størst blant uorganiserte i offentlig sektor og blant unge arbeidstakere. Den største andelen arbeidstakere som ikke er medlem av en fagforening, finner vi i privat sektor.

- Medlemsforeningene våre gjør en viktig jobb. De sikrer medbestemmelse og forhandler lønn for medlemmer i alle bransjer over hele landet. Nå må vi bli flinkere til også å rekruttere nye medlemmer, sier Sollien.

Rapporten Organisering av uorganiserte er ført i pennen av Arbeidsforskningsinstituttet og Fafo på oppdrag fra hovedorganisasjonene Akademikerne, LO, Unio og YS. For første gang har de fire arbeidstakerorganisasjonene gått sammen i et felles prosjekt for å heve organisasjonsgraden.

- En kjerne i den norske modellen er fordragelighet i både enighet og uenighet. Dette er et godt eksempel: Vi er rykende uenige på noen områder, men kan legge det bort når det handler om å ta samfunnsansvar på dette viktige området, sier Sollien.