Nyheter

- Sysselsettingsutvalgets arbeid blir viktig

Regjeringen har nå oppnevnt medlemmer til Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe. Gruppen skal kartlegge sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid.

- Sysselsettingsutvalgets arbeid blir viktig
16. januar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

- Vi mener utvalgets mandat er godt, og vi er positive til at ekspertgruppen først skal gå gjennom kunnskapsgrunnlag og analysere utviklingen i Norge sammenlignet med andre land, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

I fase én skal ekspertgruppen også foreslå faglig tiltak og partene i arbeidslivet skal etter hvert involveres i arbeidet. I fase to skal arbeidslivets parter fortsette drøftingen sammen og vurdere forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle andre forslag fremmet i fase to.

- Dette er et arbeid som jeg ser frem til. Høy sysselsetting er nødvendig for å kunne opprettholde velferdssamfunnet. Dessuten er muligheten til å delta i arbeidslivet viktig for egen velferd og sosial inkludering, sier Sollien.

Regjeringen kommenterer utvalget slik:

– Mye går bra i Norge. Ledigheten går ned og sysselsettingen øker, men for noen grupper er sysselsettingen lav, innvandrere og funksjonshemmede står i for stor grad utenfor arbeidsmarkedet og det er blitt flere unge på helserelaterte ytelser. Det er flere trender som må snus, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til reg​jerin​gen​.no.

Ekspertgruppens medlemmer:

  1. Steinar Holden, Oslo (leder). Professor ved Økonomisk institutt, UiO.
  2. Grete Brochmann, Oslo. Professor i sosiologi, UiO.
  3. Knut Røed, Oslo. Seniorforsker ved Frischsenteret.
  4. Kristine von Simson, Lillestrøm. Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning.
  5. Elisabeth Holen, Nevlunghavn. Fylkesdirektør i NAV Buskerud.
  6. Lars Calmfors, Stockholm. Professor emeritus i internasjonal økonomi ved Stockholms universitet, forsker ved IFN (Universitetet i Stockholm) og leder av "Arbetsmarknadsekonomiska rådet".

Ekspertgruppens mandat finner du her.