Nyheter

Statsansatte har ikke tid til nytenkning

Ansatte i offentlig sektor blir i mindre grad enn privat sektor oppmuntret til nytenkning. 36 prosent av de ansatte i det offentlige opplever å bli vurdert på innovasjon, mot 47 prosent av de ansatte i privat sektor. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Respons analyse på oppdrag fra Akademikerne.

Statsansatte har ikke tid til nytenkning
24. oktober, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

– Offentlig sektor trenger en sterkere innovasjonskultur. Potensialet for å forbedre arbeidsformer og tjenester i offentlig sektor er stort. Dette er først og fremst et lederansvar, men også en utfordring for tillitsvalgte på arbeidsplassene, sier Kari Sollien. 

Innovasjonskultur er at hele virksomheten – fra medarbeider til ledelsen – er opptatt av å fange opp nye ideer og ta dem i bruk for å utvikle virksomheten. Fire av ti ansatte i offentlig sektor mener at manglende tid hindrer dem i å utnytte nye arbeidsverktøy, ny teknologi og nye arbeidsformer, ifølge undersøkelsen. Også mangel på kompetanse og redsel for å sløse med penger og gjøre feil hemmer innovasjon. Kun 43 prosent av ansatte i offentlig sektor mener nytenkning og innovasjon inngår i dialogen mellom tillitsvalgte eller ansattrepresentanter og ledelsen i virksomheten. 

Les intervju med Kari Sollien om undersøkelsen i Finansavisen.

- Innovasjon må i større grad bør bli en del av dialogen mellom de tillitsvalgte og ledelsen på arbeidsplassen, og både ledere og ansatte bør i større grad bli belønnet for nytenkning og evne til å gjennomføre forbedringer i tjenester og arbeidsform, sier Sollien. Sollien krever at tiltak for å styrke innovasjonskulturen i det offentlige blir en del av den kommende stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Meldingsarbeidet ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Regjeringen har siden den tiltrådte gjennomført årlige produktivitetskutt i alle virksomheter staten. Kuttene er videreført i forslag til statsbudsjett for 2019. 

- Med regjeringens ostehøvelkutt i statsbudsjettet blir det i offentlig sektor stadig vanskeligere å finne ressursene til å drive nyskaping i en begrenset og presset hverdag. Skal regjeringen nå sitt mål om økt innovasjon og bedre offentlige tjenester kan de ikke strupe handlingsrommet på arbeidsplassene – de må utvide det, sier Sollien. 

Dette er de største barrierene for økt innovasjon i offentlig sektor: 

  • Har ikke tid 43 prosent 
  • Vil ikke sløse med penger 33 prosent 
  • Mangel på kompetanse 31 prosent 
  • Redsel for å gjøre feil 19 prosent 
  • Manglende interesse hos ansatte 18 prosent 
  • Lite tverrfaglighet 16 prosent 
  • Manglende interesse hos ledelse 15 prosent