Nyheter

Sollien gjenvalgt som leder i Akademikerne

Kari Sollien ble onsdag gjenvalgt som leder av Akademikerne. Hun sitter dermed to nye år i lederstolen.
Sollien gjenvalgt som leder i Akademikerne
24. oktober, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikernes rådsmøte valgte enstemmig å fornye tilliten til leder Kari Sollien, som har ledet Akademikerne de siste to årene.

- Det er en stor ære å bli gjenvalgt som leder. Jeg gleder meg til å ta fatt på to nye år. Jeg har stor tro på styrken i fellesskapet, og sammen har vi muligheten til å påvirke samfunnet i den retningen vi og medlemmene våre ønsker, sier Sollien.

Vi er hovedorganisasjonen for de med mastergrad. Jeg skal jobbe hardt for å være relevant for alle våre medlemmer.

Sollien kommer fra Legeforeningen og er Akademikerens syvende leder.

- Vi er hovedorganisasjonen for de med mastergrad. Jeg skal jobbe hardt for å være relevant for alle våre medlemmer – uansett om de er næringsdrivende, eller ansatte, og uansett hvilken sektor de jobber i. Og vi skal jobbe for at all kompetansen som medlemmene representerer skal brukes til samfunnets beste, sier Sollien. 

Følgende kandidater ble valgt til Akademikernes styre:

 • Leder: Kari Sollien, Den norske legeforening
 • Nestleder: Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna

Styremedlemmer:

 • Tor Levin Hofgaard, Norsk Psykologforening
 • Trude Nilsen, Econa
 • Merete Nilsson, Samfunnsviterne
 • Dagfinn Svadberg Hatløy, Naturviterne
 • Camilla Hansen Steinum, Den norske tannlegeforening

Varamedlemmer:

 • Jon Helle, Den norske legeforening (vara for Hofgaard)
 • Christopher Hoen, Tekna (vara for Nilsen)
 • Bent Aaby (vara for Nilsson)
 • Rita Helgesen (vara for Steinum)
 • Trond Tørstad, Samfunnsøkonomene (vara for Hatløy)