Nyheter

Søk om midler til videreutdanningstilbud

Trenger du midler for å styrke opplæringen av ansatte i digitale verktøy? Vil du utvikle kurs i digital kompetanse?

Søk om midler til videreutdanningstilbud
17. oktober, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Kompetanse Norge utlyser ti millioner kroner som skal gå til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Utdanningstilbudet skal rette seg mot bedrifter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering. Tibudene skal utvikles i samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner. 

Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng og kunne kombineres med tilnærmet full jobb.

Søknadsfrist er 12. november.

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Målet med kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato, og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Mål med tiltaket er:

• Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for bedrifter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin

• Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner

• Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Utdanningstilbudene skal etter planen starte opp i 2019. Det kan tildeles midler til prosjekter med en varighet på inntil to år.

Tilbudene kan være videreutdanningstilbud innenfor teknologi, eller videreutdanning som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter.

For mer informasjon:
https://​www​.kom​petansenorge​.no…