Nyheter

Skattefunn-ordningen gir økt forskning og innovasjon

Fersk evalueringsrapport friskmelder ordningen. Samtidig anbefaler rapporten nye tiltak for å gi økt innovasjon i næringslivet.

Skattefunn-ordningen gir økt forskning og innovasjon
03. juli, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Byrået Samfunnsøkonomisk analyse la i går frem sin evalueringsrapport av SkatteFUNN-ordningen på oppdrag fra Finansdepartementet. 

Rapporten konkludere det med at ordningen fungerer godt som et tiltak for å øke forskningen og utviklingen i norsk privat sektor. Rapporten slår fast at for hver krone som gis i skattelettelse, øker innsatsen til forskning og utvikling med mer enn to kroner. Innovasjonen øker i selskapene som benytter ordningen gjennom å lage helt nye produkter, utvikle nye prosesser og registrere flere patenter.

- Dette må kunne sies å være en gjennomgående friskmelding av ordningen og en klar anbefaling om at den må fortsette med samme styrke som i dag, sier Akademikernes leder Kari Sollien. 

Selv om rapporten kommer med en klar anbefaling om videreføring, kommer Samfunnsøkonomisk analyse også med flere forslag til forbedringspunkter. Disse er knyttet til forenklinger og videre stimulering av FoU og samarbeid, samt tiltak for å begrense misbruk i ordningen. Disse tiltakene skal i sum forbedre effektiviteten og legitimiteten av ordningen. 

Ett av forslagene peker på nødvendigheten av å øke øvre timekostgrense for intern FoU-innsats til en indeksert 2007-verdi. Akademikerne har flere ganger pekt på at timekostnaden har blitt hengende etter i mange år. — En oppjustering av denne satsen er ett av flere viktige grep som må tas for at vi skal få den ønskede økte satsingen på forskning og utvikling i næringslivet. Også forslaget om å øke skattekreditten for intensivt samarbeid, kan gi viktige synergier i en tid for omstilling. Regjeringen bør ta tak i dette så raskt som mulig, sier Sollien.