Nyheter

- Selvstendig næringsdrivende bør omfattes av ny pensjonslov

Arbeidstakere med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen fra ulike arbeidsforhold på én pensjonskonto, foreslår Finansdepartementet. – En stor forbedring og forenkling for arbeidstakere i privat sektor, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

- Selvstendig næringsdrivende bør omfattes av ny pensjonslov
- En av de virkelig store utfordringene for selvstendig næringsdrivende er pensjon. I dag er de overlatt til seg selv og må sikre egen opptjening, sier Kari Sollien (bilde).
20. desember, 2018 – Oppdatert 20. desember, 2018

Pensjonskontoen vil bety at det man har opptjent i pensjon i tidligere jobber blir forvaltet sammen med opptjeningen hos nåværende arbeidsgiver. Alternativt kan ansatte velge pensjonskonto hos én pensjonsleverandør. Ordningen innebærer at man får med seg opptjent pensjon uavhengig av hvor lenge du har vært i et arbeidsforhold. 

Ordningen bør også omfatte selvstendig næringsdrivende, mener Sollien. Hun tar til orde for at pensjonskontoen kan følge personen, uavhengig av tilknytningsform til arbeidslivet.

- En av de virkelig store utfordringene for selvstendig næringsdrivende er pensjon. I dag er de overlatt til seg selv og må sikre egen opptjening. En mer fleksibel ordning vil gi mer mobilitet. Det er viktig både for den enkelte, og for samfunnet som er avhengig av entreprenører og gründere for å skape nye arbeidsplasser, sier Sollien.

Akademikerne er opptatt av at det gis god informasjon om konsekvensene for den enkelte arbeidstaker når den nye loven innføres, slik at det blir mulig å ta et kvalifisert valg om hvor pensjonskontoen skal forvaltes. 

Regjeringens lovforslag kommer etter et ønske fra partene i arbeidslivet om å forbedre pensjonsordningene i privat sektor. Forslaget vil omfatte nærmere 1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor.
 
Les mer om lovforslaget på reg​jerin​gen​.no