Nyheter

Seier til Akademikerne i Arbeidsretten

Akademikerne helse vant frem i arbeidsrettssaken mot Spekter. — En viktig dom for hele det organiserte arbeidslivet, sier forhandlingsleder Rune Frøyland.

Seier til Akademikerne i Arbeidsretten
19. februar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Mandag 6. november la Arbeidsretten frem sin avgjørelse i saken mellom Spekter og Akademikerne helse.

Konfliktens kjerne var om Rikslønnsnemnda kan tvinge sykehuslegene til å jobbe med svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre avtalen

Arbeidsretten slår fast at Rikslønnsnemnda ikke kan videreføre avtaler som inneholder store unntak fra arbeidsmiljøloven, uten at fagforeningen samtykker.

- Dette handler om medbestemmelse og retten til å trekke tilbake de videste unntakene fra loven i norsk arbeidsliv. Dommen er svært viktig – ikke bare for oss, men for hele det organiserte arbeidslivet, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse.

Dommen innebærer at avtalen for 2016 – 2018 mellom Spekter og Legeforeningens medlemmer i Akademikerne helse, som ble videreført av Rikslønnsnemnda, anses å være ugyldig i sin helhet. Det betyr at tariffavtalen fra 2014 gjelder inntil saken på nytt er behandlet i Rikslønnsnemnda. 

- Nemnda kan altså ikke tvinge sykehuslegene til å jobbe langt utover arbeidsmiljølovens rammer, mot vår vilje, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

[script1]

Vil gå grundig gjennom dommen

Å jobbe utover arbeidsmiljøloven er en frivillig ordning, regulert i avtaler mellom partene i arbeidslivet.

- Dette handler om muligheten til å ha reelle forhandlinger om arbeidstid og unngå at yrkesgrupper blir låst i avtaler mot sin vilje. Dommen er en seier for den norske modellen, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Det er første gang Arbeidsretten behandler en slik sak.

- Dette er en historisk dom. Akademikerne og Legeforeningen vil nå gå grundig gjennom den, sier Frøyland.