Nyheter

Satser ikke nok på kunnskap

- Regjeringen burde ha brukt mer penger på forskning og utvikling, mener Akademikernes leder, Kari Sollien.

Satser ikke nok på kunnskap
19. februar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

I valgkampen lovet Solberg å øke offentlige investeringer til forskning og utvikling fra 1 prosent til 1,25 prosent av BNP. Akademikerne mener budsjettet ikke reflekterer den satsningen regjeringen lovet i valgkampen. Investering i forskning og utvikling viser en realnedgang på 1,7 prosent.

- Vi hadde forventet at regjeringen satset enda mer på forskning: Økte investeringer i kunnskap er helt nødvendig for å lykkes i omstillingen Norge står overfor. Dette er ikke tidspunktet for å spare oss til fant, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

I forkant av budsjettet varslet statsminister Erna Solberg at nye arbeidsplasser er jobb nummer én for regjeringen.

- Det var varslet at det kom til å bli et stramt budsjett, og det er et riktig grep av hensyn til kommende generasjoner. Regjeringen gjør veldig mye bra for å skape nye jobber, men vi er i en situasjon der det er nødvendig med en enda sterkere satsning for å utvikle ny teknologi og grønn industri, sier Sollien.

Nei til ostehøvelkutt

Sollien er skuffet over manglende satsning på oppgradering av universitetene og høgskolene. Dårlig vedlikeholdte bygninger, gammelt utstyr og ineffektive lokaler rammer kvalitet på både forskning og utdanning.

- Regjeringen bevilger penger til nye universitetsbygg, men svikter på de eksisterende: Gamle og dårlig vedlikeholdte bygninger er ikke et godt utgangspunkt for undervisning og forskning som vi ønsker skal være i verdensklasse, sier Sollien.

Regjeringen har et uttalt mål om effektivisering av offentlig sektor. Sollien er svært kritisk til måten regjeringen gjør dette på: I årevis har regjeringen drevet med ostehøvelkutt, med liten effekt på produktivitet og kvalitet.

- Det er stort potensial for effektivisering i det offentlige, men helt ukritiske og sjablonmessige kutt er helt feil måte å gjøre det på. Vi trenger en radikal endring, der ansatte og fagmiljøene gis et større handlingsrom til å drive effektivt, sier Sollien.