Nyheter

Positiv til overføring av oppgaver til regionene

Akademikerne mener det er riktig at fylkeskommunene skal få en sterkere samfunnsutviklingsrolle, og ha det ledende og koordinerende ansvaret for regional utvikling.

Positiv til overføring av oppgaver til regionene
19. oktober, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne mener det er riktig at fylkeskommunene skal få en sterkere samfunnsutviklingsrolle, og ha det ledende og koordinerende ansvaret for regional utvikling.

Fredag la kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland frem oppgavemeldingen om overføring av oppgaver fra statsforvaltningen til fylkeskommunene. Fylkeskommunene får en sterkere rolle, særlig innenfor regional planlegging og samfunnsutvikling.

Akademikerne støtter hovedprinsippet om at fylkeskommunene skal ha en sterkere samfunnsutviklingsrolle, og ha det ledende og koordinerende ansvaret for regional utvikling, der det er hensiktsmessig. Det er viktig at oppgaver legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning.

- Meldingen inneholder mange gode forslag til oppgaver som skal overføres, men er også tydelig på at det er behov for flere utredninger av konsekvenser før endelig beslutning tas innenfor flere områder. Grundigere utredninger mener vi er klokt. Samtidig er det viktig med fortgang i prosessen, for å forhindre usikkerhet i miljøene som påvirkes, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Sollien understreker at det er helt vesentlig at arbeidstakerne blir ivaretatt i omstillingsprosessene, slik at produksjon og oppgaveløsning blir løst underveis.

- Erfaring tilsier at tilstrekkelig ressurser og god dialog med de ansattes representanter fra starten av er avgjørende for gode omstillingsprosesser, avslutter Sollien.