Nyheter

Revidert nasjonalbudsjett lagt frem i dag

Tirsdag formiddag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Revidert nasjonalbudsjett lagt frem i dag
15. mai, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

- Mange av budsjettforslagene er basert på at det er positivt situasjon i arbeidsmarkedet. Men anslagene er usikre – og vi må passe oss for å fjerne gode tiltak ukritisk, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Det planlegges fullskala karbonfangst og lagring (CCS) ved tre industrianlegg i Norge. I det reviderte budsjettet er det kun én av dem som blir prioritert, sementfabrikken til Norcem i Brevik. Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 80 millioner.

- Tilskuddet til Norcem er et skritt i riktig retning. Norge har et stort potensiale for virkelig å ligge i front på dette feltet, sier Sollien.

Regjeringen foreslår også å øke innsatsen mot forsøpling i havet med 133 millioner kroner. Pengene skal i hovedsak gå til reduserte utslipp av avfall fra land ut i havet.

Regjeringen bevilger penger til bygging av studentboliger i det reviderte budsjettet. Rammen og tilskuddene økes med totalt 93,5 millioner kroner, slik at det er mulig å nå målet om 2.200 nye studentboliger.

- Det er et stort behov for flere studentboliger og dette er et viktig tiltak fra regjeringen, sier Sollien.

Det er også positivt at man får på plass et nytt såkornfond – et fond som investerer tidlig i små selskaper. Fondet er på 300 millioner og ble bestemt opprettet i 2017.