Nyheter

Regjeringen la frem lite konkret klimamelding

- Strategien bærer preg av en litt for stor iver etter å bruke kvoter for å oppfylle Norges forpliktelser, sier leder Kari Sollien.
Regjeringen la frem lite konkret klimamelding
19. februar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Regjeringen la fredag formiddag frem stortingsmeldingen om klimapolitikken, med en overordnet strategi for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030. Fra 1. januar 2021 vil Norge og EU i tillegg til kvotesystemet samarbeide om å redusere ikke-kvotepliktige utslipp. Norge ligger an til å få et mål om å reduser utslippene 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030.

— Strategien bærer preg av en litt for stor iver etter å bruke kvoter for å oppfylle Norges forpliktelser. Vi reagerer på at regjeringen i så stor grad legger opp til at utslippskuttene skal tas andre steder enn her hjemme, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Totalt legges det opp til kutt i Norges utslipp på 30 millioner tonn. Kuttene skal oppfylles gjennom reduserte utslipp nasjonalt eller ved å betale for reduksjoner i EU-landene. Norge vil få adgang til kvoter fra kvotesystemet for å oppfylle kravene i ikke-kvotepliktig sektor – innen transport, jordbruk og bygg og avfall, samt deler av industri- og petroleumssektoren. Dette tallet vil være på enten 5,5 eller 11 millioner tonn.

- Helgesen snakket mye om behovet forfleksibilitetbåde her hjemme og ute – men var mindre konkret på hvilke nasjonale tiltak som faktisk skal settes i verk. Vi trenger en tydeliggjøring av nasjonale målsettinger, der virkemidlene utformes deretter. Dette handler om regelverk, positive incentiver og å bruke innkjøpsmakten, sier Sollien.