Nyheter

Pensjonsforhandlinger i det offentlige starter denne uken

- Vi skal gjøre det vi kan for å få på plass en god, livsvarig ordning for våre medlemmer, sier leder Kari Sollien.

Pensjonsforhandlinger i det offentlige starter denne uken
05. februar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

7. februar er det oppstart på forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. Den siste måneden har Akademikerne og de andre arbeidstakerorganisasjonene sittet sammen med Arbeidsdepartementet og gjort forarbeidet til de kommende forhandlingene.

- Arbeidet vi nå er i gang med er viktig for alle offentlig ansatte – pensjon har stor betydning for trygghet og livskvalitet, sier Sollien, som forhandler for Akademikerne sammen med leder for Akademikerne stat, Anders Kvam, og leder for Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen.

Typiske akademikere i offentlig sektor har en stigende lønn gjennom karrieren og har en lønn noe over gjennomsnittet. I tillegg kommer akademikere senere ut i arbeidslivet på grunn av studier som ikke gir pensjonsmessig uttelling.

- Med regjeringens skisse til ordning etter denne første fasen frykter vi at høyt utdannede kommer dårligere ut enn tidligere. Dersom ny ordning blir dårligere enn dagens vil staten, kommunene og sykehusene miste en viktig rekrutteringsfaktor – og høyt utdannende vil velge seg andre arbeidsplasser, sier Sollien.

Et nytt system må sørge for at det for alle arbeidstakere lønner seg å stå lengre i arbeid – og ikke bare de som går over til ny ordning.

- Det må gis mulighet for fleksibilitet for at flere skal velge dette, ved å åpne for å kombinere jobb samtidig som man tar ut pensjon. Det må gis pensjonsopptjening for alle år i jobb, sier Sollien.

Last ned arbeidsgruppens rapport fra første fase under.