Nyheter

Pensjonsforhandlingene avsluttes i morgen

Forhandlingene om ny pensjonsordning i offentlig sektor avsluttes etter planen 2. mars.

Pensjonsforhandlingene avsluttes i morgen
01. mars, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

De siste tre ukene har Akademikerne sittet i forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon med Arbeids- og sosialdepartementet. I morgen er fristen satt for å komme til enighet om ny pensjonsordning.

- Det er krevende forhandlinger, der mange hensyn skal ivaretas. Vi står hardt på for å få på plass en best mulig løsning for våre medlemmer, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

For Akademikerne er det viktig at man i ny løsning får pensjonsopptjening for alle år i arbeid, at de med lang utdanning får uttelling for dette, og at de unge ivarets.

- Gode pensjonsordninger er en viktig grunn til at offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass. Det offentlige må ha en god pensjonsordning for å være en konkurransedyktig arbeidsgiver – som er nødvendig for å sikre gode velferdstjenester til befolkningen, sier Kvam.