Nyheter

Oppgjøret i staten: Akademikerne med gjennomslag for sine krav

- Vi er fornøyd med at vi har fått god økonomisk uttelling i årets tariffoppgjør. I tillegg er vi blitt enige om et forenklet lønnssystem som lønner seg for våre medlemmer, og ivaretar virksomhetenes behov for akademisk kompetanse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne stat.

Oppgjøret i staten:  Akademikerne med gjennomslag for sine krav
06. juni, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne og staten har etter mekling kommet til enighet i årets lønnsoppgjør i staten. Det avsettes 2,8 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018. Dette betyr reallønnsvekst for Akademikernes medlemmer. All disponibel økonomi går til lokale, kollektive forhandlinger. Forhandlingene må finne sted innen 31. oktober.

- Utdanning må lønne seg. Lønnsforhandlinger på den enkelte arbeidsplass gir ledere og tillitsvalge mulighet til å gi lønn etter ansattes kompetanse og ansvar, og etter arbeidsplassens behov. Dette gjør staten mer attraktiv, og velferdstjenestene til befolkningen blir bedre, sier Kvam.

Den nye avtalen erstatter 39 ulike lønnsrammer med én lønnsstige. Lønnsstigen gir ansatte som omfattes av ordningen, 1,1 prosent årlig lønnsvekst i 10 år. Tillegget beregnes av din faktiske årslønn. En konsekvens av avtalen er at flere av Akademikernes medlemmer som tidligere stanget i et lønnstak vil kunne få automatiske opprykk.

- Den nye avtalen er enkel å forstå og bruke. Tillitsvalgte og ledere har nå en avtale som vil hjelpe dem å skape gode kompetansemiljøer i staten, sier Kvam.

Akademikerne har som politikk at lønnsdannelse skal skje på den enkelte gjennom kollektive lokale forhandlinger. Dette gir virksomhetene handlingsrom til å målrette bruken av lønnsmidler, og den lokale lønnspolitikken blir et viktig personalpolitisk virkemiddel.

Dette er nytt i avtalen:

• Nyansatte akademikere i rekrutteringsstillinger får bedre betingelser. Akademikertillegget heves til kr 449 400.

• Flere akademikere får automatiske ansiennitetsopprykk. Ansatte som pr. 30. april var innplassert i lønnsrammer overføres til én ny lønnsstige, og sikrer den ansatte et ansienitetstillegg på 1,1 prosent av egen lønn hvert år i ti år fra du ble tilsatt i stillingen. Stipendiater sikres en årlig lønnsvekst på tre prosent.

• Lokal lønnspolitikk blir viktigere. Den skal være skriftlig nedfelt og kjent blant de ansatte. Arbeidsgiver skal tilby arbeidstaker en årlig lønnssamtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvordan arbeidstaker kan oppnå bedre lønnsutvikling.

• Økt anledning til å bruke profesjonsutdanning som stillingskode. Dette gjelder psykologer, leger og tannleger.

• Lånerammen i Statens pensjonskasse økes til kr 2 millioner.

• Alle stillinger i Akademikernes avtale er unormerte.

Les om den nye lønnsstigen

Dette er lokale forhandlinger