Nyheter

Ønsker ikke foretaksmodell ved universitetene

- Vi er bekymret for at denne modellen kan gjøre forskningen og utdanningstilbudene styrt av markedshensyn eller eksterne oppdragsgivere. Dette vil gi dårligere vilkår for den langsiktige uavhengige forskningen og den akademiske friheten, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

Ønsker ikke foretaksmodell ved universitetene
29. juni, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Regjeringen vil utrede om en foretaksmodell er egnet for universitets- og høyskolesektoren. Akademikernes erfaring med foretaksmodellen i helsesektoren er ikke udelt positive.

- Sykehusene preges i dag av uklare roller og ansvar, mange styringsnivåer og sykehusbygg som forfaller. Politisk styring er blitt svekket og vi har fått en overstyrt organisering med mindre medbestemmelse, sier Sollien.

Målene for helseforetaksreformen var blant annet mer beslutningsmyndighet ned til sykehusene og bedre ivaretagelse av sykehusbygg og investeringer. Disse målene er ikke innfridd, mener Sollien. Akademikerne frykter at en foretaksmodell universitets- og høyskolesektoren vil gi mer målstyring og byråkrati og mindre frihet.

Sollien mener dagens tilknytningsform gir universiteter og høyskoler nødvendig frihet og fleksibilitet, samtidig som høyere utdanning er et offentlig ansvar, med et tydelig forankret politisk ansvar for å sikre høyere utdanning og forskning.