Nyheter

-​Økt internasjonalisering må gi økt kvalitet

- Målet med økt internasjonalisering i høyere utdanning må være å styrke kvaliteten på forskning og utdanning slik at samfunnet og næringslivet får kompetansen de trenger, sier Kari Sollien leder i Akademikerne.

- ​​Økt internasjonalisering må gi økt kvalitet
Kari Sollien, leder i Akademikerne
07. desember, 2018 – Oppdatert 20. desember, 2018

Utenlandsstudier skal bli en mer integrert del av utdanningsløpet til studenter slik at kvaliteten i utdanningen blir bedre. I dag tar om lag 20 prosent av studentene hele eller deler av studiet i utlandet. Statsråd Iselin Nybø har ambisjon om å øke denne andelen til 50 prosent, og vil lage en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet. 

– Mer studier i utlandet er bra, men ikke tilstrekkelig. Skal vi møte internasjonale problemstillinger som klima, helse, handel og migrasjon må kunnskapspolitikken favne bredere. Vi må legge til rette for et tettere institusjonelt og faglig samarbeid med solide, internasjonale fagmiljøer, sier Sollien. 

Akademikerne er positiv til at regjeringen har tatt initiativ til å evaluere studentmobiliteten i akademia og næringslivet. Samtidig mener hovedorganisasjonen at mer utveksling kun bør være ett av flere tiltak for å fremme kvalitet og relevans i utdanningene når utfordringene i samfunnet blir mer internasjonale. Stortingsmeldingen vil etter planen ferdigstilles ved neste årsskifte. 

Les Akademikernes innspill til meldingsarbeidet.