Nyheter

Offensiv satsning på kunnskap

Akademikerne roser den nye regjeringen for å satse offensivt på kunnskap og inovasjon i sin politiske plattform.

Offensiv satsning på kunnskap
16. januar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Søndag la Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet frem sin regjeringsplattform.

- Med regjeringserklæringen mener jeg vi får en anerkjennelse av kunnskap som det aller viktigste for å skape arbeidsplasser, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

Satsningen er nødvendig for å omstille norsk økonomi og skape vekst, nye arbeidsplasser og flere ben å stå på.

- Vi er nødt til å utvikle et kunnskapsbasert næringsliv, blant annet med innsats rettet mot muliggjørende teknologier og virkemidler som skal bidra til et grønnere næringsliv, sier Sollien. 

Alle trenger kompetansepåfyll

Regjeringen lover også økt satsning på etter- og videreutdanning. Akademikerne er opptatt av at ingen må glemmes i en kompetansereform.

- Kunnskap er mer enn noen gang ferskvare. Vi må sørge for at hele arbeidsstokken har den kompetansen som kreves for å gjøre en god jobb – og dette gjelder også de som allerede har høy utdannelse.

Hun er positiv til at regjeringen signaliserer at de vil styrke trepartssamarbeidet, samtidig som erklæringen understreker viktigheten av lokal handlefrihet i staten.

- Det er positivt at man i regjeringen signaliserer at statlige virksomheter skal ha mest mulig handlingsrom, og at dette skal skje i samarbeid med lokale tillitsvalgte, sier Sollien.

Lovfester permitteringsreglene

Akademikerne har over lang tid jobbet for en lovfesting av permitteringsreglene. Regjeringen skriver i erklæringen at de vil gå inn for dette.

- Dette kommer vi til å følge nøye med på. Det gjelder også lovnadene om bedre rammevilkår for selvstendig næringdrivende. Denne gruppen har over mange år hatt et svakere sikkerhetsnett enn tradisjonelt ansatte. Dette er nødvendig for den enkeltes trygghet, og for at folk skal tørre å satse på de gode ideene sine. Vi forventer nå konkret politikk fra regjeringen, sier Sollien.

Regjeringen går også inn for en tredeling av foreldrepermisjonen. 

- Norge har i dag ett av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Vi er tjent med mindre skjevfordeling, og dette er ett av flere tiltak som vil bidra til dette. Det er viktig for likestillingen både på hjemmebane og i arbeidslivet.