Nytt verktøy for tillitsvalgte — veiviser til inkludering

Hvordan inkludere unge som har falt utenfor arbeidslivet? En ny veiviser gir ledere og tillitsvalgte oversikt over hjelp og støtte de kan få fra NAV, og hvordan de bør gå frem for å inkludere unge. Veiviseren er et resultat av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet.

Nytt verktøy for tillitsvalgte - veiviser til inkludering
07. september, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

- Mange ledere og tillitsvalgte har ikke hatt nok kjennskap til mulighetene og virkemidlene de har til å hjelpe unge inn i arbeidslivet. Nå blir denne informasjonen samlet og lettere tilgjengelig, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Mange som står utenfor arbeidslivet opplever isolasjon, psykisk uhelse og dårlig økonomi. For å øke sysselsettingsandelen blant de med utfordringer på arbeidsmarkedet eller de som har redusert funksjonsevne, tilbyr NAV en rekke tiltak, støtte- og virkemidler for å hjelpe og motivere virksomhetene til å tilby arbeid til denne utsatte gruppen. Disse finner du nå på nav​.no/​v​e​i​viser