Nyheter

- Norge skal leve av kunnskap og da må vi satse

Det må skapes nye, kunnskapsbaserte og bærekraftige arbeidsplasser for å sikre velferdsordningene våre. Det må skje innen fornybar industri og grønne næringer, skriver Akademikerne i sitt høringssvar om Kapitalutvalgets rapport.

- Norge skal leve av kunnskap og da må vi satse
29. juni, 2018 – Oppdatert 10. april, 2019

Fredag leverte Akademikerne sitt høringssvar «NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital». Kapitaltilgangsutvalgets mandat har vært å vurdere kapitaltilgangen til det norske næringslivet, og om koblingen mellom kapitalsøkerne og kapitaleierne kan bli mer effektiv.

- Kunnskap blir stadig viktigere for Norges økonomiske vekst. Vi skal leve av kunnskap, og da må vi tørre å satse. Vi må ha virkemidler som fremmer etableringer av nye og bærekraftige arbeidsplasser, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

Akademikerne mener at god tilgang til kapital er en forutsetning for en vellykket omstilling og utvikling av næringslivet, og peker i sin høringsuttalelse på at vi må lykkes i å koble kunnskap, kompetanse og kompetent kapital. Vi må sikre at reguleringer og rammevilkår er effektive, stabile og konkurransedyktige, og stimulerer til investeringer og satsing på vekstbedrifter.

- For at kloke hoder skal lykkes med å sette sine ideer ut i livet, må de satses på. Det er viktig å få frem et mangfold av ideer, men like viktig er det å sørge for gode vekstvilkår, sier Sollien.

For å få dette til må vi som land bruke alle virkemidler og ressurser vi har på best mulig måte.

- Vi må utvikle et konkurransedyktig næringsliv innen de næringer hvor Norge har naturgitte fordeler, og at Norge blir ledende innen fornybar industri og næringer som følger av «det grønne skiftet», sier Sollien.

Les vårt høringssvar til Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger her.