Næringslivet skal vokse – kvinner må være med å skape nye jobber

NHO og Akademikerne inviterer til frokostseminar 7. mars: Norge trenger nye, lønnsomme arbeidsplasser. De nye jobbene må komme i det private næringslivet, men hvorfor velger godt utdannede kvinner en jobb i offentlig sektor fremfor en jobb i det private?
20. april, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Tid: 7. mars kl 08:30 — 10:00, frokost fra kl 08:00

Sted: Kulturhuset 2.0, Youngs gate 6

MELD DEG PÅ HER!

Mens næringslivet skriker etter folk som vil innovere, skape fremtidens produkter og arbeidsplasser, er kvinner med akademisk utdanning mest orientert mot å jobbe i offentlig sektor. Samtidig som andelen høyt utdannede kvinner i arbeidsmarkedet vokser, synker kvinneandelen i privat sektor.

Norsk næringsliv trenger at både dyktige menn og kvinner bidrar til nyskaping og vekst.

NHO og Akademikerne har utfordret stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde (H) og Arild Grande (Ap) til debatt om hvorfor vi ikke finner flere kvinnelige jobbskapere i privat sektor og hva de mener vi må gjøre for å endre på dette.

I tillegg kommer NHO-sjef Kristin Skogen Lund og leder for Akademikerne, Kari Sollien, og deler sine tanker om hva som kan gjøres for at flere kvinner skal se mulighetene i næringslivet, og for at flere private bedrifter skal få brukt kompetansen de har.

Marthe Norberg-Schulz fra Samfunnsøkonomisk analyse legger frem tall som viser hvor kjønnsdelt arbeidslivet blir om trenden fortsetter.

Vi har også invitert kvinnelige akademikere med erfaring fra både offentlig og privat sektor og administrerende direktør Abraham Foss fra Telia, et selskap som har jobbet bevisst for å løfte frem kvinnene.

NHO-direktør Christian Chramer er ordstyrer.