Nyheter

Lønnsoppgjøret i KS Bedrift i gang

Akademikerne krever reallønnsvekst og bedre muligheter for videreutdanning for medlemmer i konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor.

Lønnsoppgjøret i KS Bedrift i gang
08. mai, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Forhandlingene i KS Bedrift startet opp i formiddag, som det siste av Akademikernes tariffområder.

- Akademikerne har vist moderasjon i nedgangstider. Når Norge nå går bedre forventer vi reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

Akademikerne krever flere endringer i tariffavtalen for å fremme livslang læring og at flere kan stå lenger i arbeid.

- Ny teknologi og nye arbeidsmåter endrer arbeidslivet. Det er ikke lenger slik at fem-seks års høyere utdanning holder for 40 år i arbeidslivet. Det må bli lettere å bygge på kompetansen sin, sier Olsson.

Dette er noen av kravene:

  • Aldersgrensen endres fra 70 til 72 år eller den aldersgrense som til enhver tid gjelder i staten for tilsvarende stilling.
  • Ansatte som gis utdanningspermisjon skal ha full pensjonsopptjening.
  • Alle tjenestereiser er en del av arbeidstiden og skal fullt ut beregnes som arbeidstid.
  • Virksomhetene skal foreta en konkret vurdering av hvilke arbeidstakere som ikke omfattes av overtidsbestemmelsene.
  • Arbeidstakere over 60 år får feriepenger basert på hele lønnen.

Lønnsforhandlingene skal skje lokalt uten sentrale føringer, slik systemet har vært for Akademikernes medlemmer siden 2002.

- Lokale forhandlinger er viktig for at bedriftene skal kunne beholde og tiltrekke seg riktig kompetanse. Dette bidrar også til gode tjenester til befolkningen, sier Olsson.