Nyheter

- Lønnsoppgjøret bør speile veksten i norsk økonomi

- Akademikerne har vært med å bidra til svært moderate lønnsoppgjør de senere årene. Nå som pilene peker oppover igjen i norsk økonomi har vi forventninger om at tariffoppgjørene til våren gjenspeiler denne oppgangen. Dette sa Kari Sollien under møtet i regjeringens kontaktutvalg i dag.

- Lønnsoppgjøret bør speile veksten i norsk økonomi
07. februar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Lederen i Akademikerne tok opp frontfagets rolle som norm for de øvrige inntektsoppgjørene. Samtidig advarte hun mot å se på frontfaget som en fasit.

Staten og Akademikerne ble i 2016 enige om en hovedtariffavtale som legger til rette for lokale lønnsforhandlinger. Partene forpliktet seg til å lande et nytt system i 2017. Dette ble ikke fullført som forutsatt. Sollien forventer at staten som arbeidsgiver er med på å lande en modernisert tariffavtale i 2018.

Vil bidra til en god tjenestepensjon for offentlig sektor

Akademikerne vil bidra til å finne gode løsninger for en ny tjenestepensjon for offentlig sektor. En ny tjenestepensjon for offentlig sektor må være like god for alle grupper, og ikke medføre en svekkelse i forhold til dagens ytelser.

Sollien tok også opp at medbestemmelse og involvering på arbeidsplassen blir utfordret av arbeidsgiversiden, som presser på for bruk av mer styringsrett. Dette er spesielt et problem i offentlig sektor. — Utviklingen kan føre til flere konflikter i arbeidslivet og senke produktiviteten, advarte hun.

Regjeringens kontaktutvalg er et forum for utveksling av informasjon mellom partene i arbeidslivet, og ledes av statsministeren. Gjennom utvalget holder myndighetene partene i inntektsoppgjøret orientert om sin
vurdering av den økonomiske situasjonen.